เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

06 พฤษภาคม 2565

รมว.พม. หนุนคนรุ่นใหม่เป็นผู้นำพลเมืองดี (ACL) ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน


วันนี้ ( 6 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำพลเมืองดี” (Active Citizen Leadership : ACL) พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขับเคลื่อนงานในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศ ให้ความสนใจในการทำงานจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ซึ่งปัจจุบัน เทคโนโลยีและสื่อเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในสังคม และท้าทายความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทหลากหลายในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงเยาวชนต้องมี “ทักษะ องค์ความรู้ และช่องทาง” ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้จัดหลักสูตร พลเมืองดี (Active Citizen Leadership : ACL) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ทัศนคติเยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมทั้งประชาชน ให้เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และมีความพร้อมในด้านทักษะต่าง ๆ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ดีขึ้นทุกวัน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนรู้สึกดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจอนาคตของประเทศ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมจะมีคุณลักษณะสำคัญ 7 ประการ อาทิ 1. สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเลิกพึ่งพาระบบและผู้นำ 2. ใช้ชีวิตที่ควบคุมได้ (Self Control) โดยลงมือทำให้มากกว่าพูด 3. ปรับทัศนคติ โดยเชื่อว่า “ทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้ทั้งนั้น” 4. ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ โดยต้องอยู่กับปัจจุบัน ส่วนอดีตถือเป็นบทเรียน 5. คิดถึงตนเองให้น้อยลง 6. เป็นคนดีเกิดมาเพื่อทำความดี และ 7. ต้องดูแลรักษาแผ่นดินไทยตามหน้าที่ โดยประกอบวิชาชีพสุจริตและทำหน้าที่พลเมืองที่ดี นอกจากนี้ ตนขอฝากให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ คิดเป็น ทำเป็น มองอนาคตให้เป็น ขอให้รักษาสิ่งดีๆ ของประเทศไทยไว้ และขอให้สิ่งที่คิดจะทำเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น