เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

12 ตุลาคม 2560

ใกล้ชิดกับนักบินชื่อดังระดับโลกในงาน Air Race1 World Cup Thailand 2017

ชิงความเป็นที่หนึ่งในโลกแห่งความเร็วของการบิน ที่อู่ตะเภา

Air Race1 การแข่งขันเครื่องบินสูตรหนึ่งที่มีการแข่งขันกันมายาวนานกว่า 70 ปี โดยการแข่งขัน เครื่องบินสูตรหนึ่งจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสูตรหนึ่ง(Formula 1) มีกฎข้อบังคับหรือ “สูตร” เหมือนกัน การแข่งขันดำเนินการและควบคุมโดย สมาคมการแข่งขัน เครื่องบินสูตรหนึ่งระหว่างประเทศ (IF1) ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกีฬาชนิดนี้ สมาคมการแข่งขัน เครื่องบินสูตร (FARA) ในอังกฤษ และสมาคมนักบินเครื่องบินสูตร (APAF) ในฝรั่งเศส ทุกการ แข่งขัน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าการแข่งขันมีความปลอดภัยและมี การรับรองตำแหน่งแชมป์โลกของผู้ชนะ สำหรับคุณสมบัติของนักบินที่สามารถเข้าแข่งขัน จะต้องผ่านมาตรฐานและข้อกำหนดระดับสูง รวมทั้งผ่านการสอบและการบินทดสอบ ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันได้ เพื่อความมั่นใจ ในความปลอดภัยของนักบินทุกคน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เครื่องบินสูตรหนึ่ง เป็นเครื่องบิน ประเภทเดียวในโลกที่สร้างขึ้นมาเพื่อการแข่งขัน โดยการผลิตมีเป้าหมายเพียงประการเดียว คือ ทำความเร็วในเพดานบินต่ำและสามารถเลี้ยวไปตามเส้นทางสนามแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งโดยปกตินักบินและวิศวกรจะสร้างเครื่องบิน แข่งขันสูตรหนึ่งด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลามาก กว่าสองปี เครื่องบินทุกลำสร้างขึ้นด้วยมือและแตกต่างจากเครื่องลำอื่น หรืออาจใช้เครื่องบิน ทั่วไปที่ได้รับความนิยมอย่างรุ่น “Cassutt”
จากการที่ประเทศไทยได้รับสิทธิให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการบิน Air Race1 ระดับชิงแชมป์ โลกอย่างเป็นทางการ ในปี 2017 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอ ตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน การบิน Air Race1 World Cup Thailand 2017 ในงานมหกรรม ทางเรือนานาชาติ โดยจะใช้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เป็นสนามจัดการ แข่งขันในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ได้แถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 15 กัยายน 2560 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองการบินทหารเรือ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าพร้อมจัดการแข่งขัน Air Race1 World Cup Thailand 2017 presented by Chang ณ ห้องประชุมม้าน้ำ อาคารกิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเรียนเชิญ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานในการประชุม รองนายกรัฐมนตรีจะนำคณะลงพื้นทีตรวจเยี่ยมความพร้อมของสนาม บินนานาชาติอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน Air Race1 World Cup Thailand 2017 presented by Chang
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภากองการบินทหารเรือและคณะกรรมการจัดการแข่งขันยืนยันว่าสนาม บินนานาชาติอู่ตะเภา มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการ จราจรทางอากาศ และการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบกับการให้บริการของสายการบินต่างๆ ที่ร่วมใช้พื้นที่อยู่ในปัจจุบัน
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เตรียมความพร้อมของการแข่งขัน Air Race 1


พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการการเตรียมความพร้อมของ การแข่งขัน Air Race 1 ในครั้งนี้ว่า “การแข่งขันการบิน Air Race 1 เป็นการแข่งขันเครื่องบินที่ ยิ่งใหญ่ และนับเป็นกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก หรือ อีกนัยหนึ่งคือกา รแข่งขัน Formula1 ของเครื่องบิน การดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ถือว่ามีความ พร้อม เรียบร้อยเป็นไปด้วยดี และตรงตามกำหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ รวมถึงการปรับปรุง พื้นที่โดยรอบ การก่อสร้างอัฒจันทร์ และห้องวีไอพี สำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้ามาชม การแข่งขันในสนาม ซึ่งจะเริ่มดำเนิน
การก่อสร้างในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ ส่วนเครื่องบินที่เข้าแข่งขันจะเดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ 28 ตุลาคม นี้ นอกจากนี้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภายังเป็นสนามบินที่ก่อสร้าง โดยความร่วมมือทางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความแข็งแรง พร้อมด้วยระบบ สาธารณูปโภคที่ครบครัน ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ รันเวย์ และโรงจอดเก็บ
เครื่องบินที่กว้างขวาง ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถรองรับนักแข่ง เครื่องบินที่เข้าแข่ง
คณะกรรมการชาวต่างชาติ ประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันได้เป็นจำนวนมากได้
อย่างสมบูรณ์แบบ สมกับที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน Air Race1 ระดับ World Cup แห่งแรกในทวีปเอเซีย แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกได้ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆ ด้านรวมถึง การท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่เองและพื้นที่ใกล้เคียงพลเรือเอกพลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการ ทหารเรือ ในฐานะเจ้าของสถานที่กล่าวว่า “กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ การจัดการจราจรทางอากาศ มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ในบริเวณงานและ พื้นที่โดยรอบ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้งในและรอบบริเวณพื้นที่ การจัดงาน เตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ จอดรถที่รองรับได้หลายพันคัน บริการรถสุขาเคลื่อนที่หลายจุด การรักษาความสะอาดในพื้นที่ กิจกรรม ปี 2560 นี้เป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมทาง เรือนานาชาติ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสมาคมอาเซียน โดยการจัดงานดังกล่าวมีเรือรบจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน มากเข้าร่วมสวนสนามทางเรือ ตั้งแต่แหลมฉบัง อ่าวพัทยา ไปจนถึงท่าเรือจุกเสม็ด และยังมี
กิจกรรมการแข่งขัน Air Race1 World Cup Thailand 2017 presented by Chang ที่เป็นการแข่งขันกีฬาระดับโลก ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาคประชาชน ซึ่งจะ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Thailand Sport Hub
of Asian และเป็นภารกิจที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
ด้านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสกล วรรณพงษ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดเตรียมการ
จัดงาน ขอขอบคุณ รัฐบาล บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน และผู้สนับสนุนการแข่งขัน ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคและสามารถจัดการแข่งขันนี้ให้เกิดขึ้นได้ และขอ เป็นตัวแทนในนามการกีฬาแห่งประเทศไทย ต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ทุกท่านด้วยความยินดี รวมถึงอยากชักชวนประชาชนให้มาร่วมติดตามชมการแข่งขัน เนื่องจากการจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 presented by Chang ในครั้งนี้นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกรายการแรกของปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน ที่จะได้แสดงให้นานาประเทศเห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดมหกรรมกีฬาระดับโลก รวมถึงความสามารถในการรองรับผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกที่ชื่นชอบกีฬา และต้องการเดินทางเข้ามาชม การแข่งขันกีฬาไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอก
ประเทศหลั่งไหลมายังอู่ตะเภาประมาณ 150,000 คน
ผู้ที่สนใจ ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันจะได้พบกับช่วงเวลาเอ็กซ์คูลชีฟ เปิดโอกาสให้ใกล้ชิดกับนักบินชื่อดังระดับโลกในกิจกรรม Pit Walk (สำหรับผู้ซื้อบัตร Pit Walk) โดยนักบินทั้ง 16 คน ที่ผ่าน
เข้ามาสู่การชิงความเป็นสุดยอดในโลกแห่งการบิน Air Race1 World Cup Thailand 2017 ล้วนเป็นนักบินที่มีอันดับ1ใน 22 อันดับโลก ไม่ว่าจะเป็น จัสติน มีเดอร์ส (Justin Meaders), สตานิสลาส ดามิรอน (Stanislas Damiron), ฟิลิป โกฟอร์ธ (Philip Goforth), จัสติน ฟิลิปสัน (Justin Phillipson) หรือ สตีฟ เทมเพิล (Steve Temple) เป็นต้น

การแข่งขัน Air Race1 World Cup Thailand 2017 Presented by Chang แข่งขันในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง ราคาบัตร : 3 Day pass (VIP Room Package) : 10,000 Baht
1 Day Pass (VIP Room Package) : Fri 3,000 Baht/Sat 5,000 Baht/Sun 5,000 Baht
3 Day Pass PACKAGE (GRAND STAND) : 1,000 Baht
1 Day Pass (GRAND STAND) : Fri 300 Baht / Sat 300 Baht / Sun 500 Baht
1 Day Pass (STAND) 100 Baht
1 Day Pass (PIT WALK) : 500 Baht (พร้อมรับผ้าพันคอที่หน้างาน)
โดยจะมีการถ่ายทอดสด การแข่งขัน รอบตัดสินในวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 14.00-16.00 น. ทางไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 นอกจากนี้ภายในงาน จะมีกิจกรรมหลากหลายตลอดการจัดงาน 3 วัน อาทิ ร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้า จากกระทรวงพาณิชย์ สินค้า OTOP ภาคตะวันออก ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินวงดังมากมาย และการแข่งขันสุดสวยมวยไทยโลก ส่วนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันแบบเกาะติดขอบสนาม สามารถซื้อบัตรราคา 100, 300, 500, 3,000, 5,000 และ 10,000บาท www.thaiticketmajor.com ซุ้มจำหน่ายบัตรหน้างาน วันจำหน่ายบัตร : ตั้งแต่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ที่
www.airrace1thailand.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น