เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

13 ธันวาคม 2560

เทยิน ฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งสู่การเป็นฐานการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ระดับโลก


ครั้งแรกในประเทศไทย เทยิน เปิดฐานปฏิบัติการวิจัย
เพื่อการพัฒนาธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์เทยิน เปิดฐานปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด ประกาศก่อตั้ง เทยิน ฟรอนเทียร์ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น แลบอราทอรี (Teijin Frontier Thailand Innovation Laboratory โดยจะเรียกว่า  TFTIL) เป็นฐานปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาอันทันสมัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ในประเทศไทย

TFTIL จะเปิดทำการขึ้นในฐานะฐานปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาเส้นใยโพลีเอสเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park)  จ.ปทุมธานี  ซึ่งเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชน ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม 2561 นี้เทยิน ฟรอนเทียร์ มุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในระดับโลก ที่มีระบบการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใยซึ่งเป็นวัตถุดิบไปจนถึงเนื้อผ้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับสิ่งทอ และการตัดเย็บ รวมถึงการดำเนินการจำหน่ายในตลาดโลก

เพื่อที่จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ในราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นและการตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าของเรา เราจึงได้มีการจัดตั้งระบบซัพพลายที่แข็งแกร่งด้วยการนำข้อตกลงทางการค้าเสรีในเอเชีย มาใช้ร่วมกับฐานการผลิตอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ เพื่อจะสร้างจุดเด่นของการทำธุรกิจที่เหนือกว่าในเอเชีย เราจึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง TFTILนี้
ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย โดยที่ TFTIL จะมุ่งเน้นในการพัฒนาสารโพลีเมอร์ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ อีกทั้ง  เราจะมีการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปหลังจากการผลิตโพลีเมอร์และเส้นใย จากการก่อตั้ง TFTIL จะทำให้เราสามารถวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาวัตถุดิบ ไปสู่กระบวนการการผลิตและแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือกัน  ระหว่างฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับสาขามัตสึยามะ ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเส้นใยรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทยินในประเทศจีน (เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน) และความร่วมมือกับสถาบันการวิจัย  ภายใต้รัฐบาลไทย
ของสวทช. เราจึงคาดว่าจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพ
และการฟังก์ชั่นการใช้งานที่สูงได้


การเปิด TFTIL เทยิน ฟรอนเทียร์จะทำการเน้นส่งเสริมการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสำหรับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะกลายมาเป็นหัวใจหลักของการผลิตและเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการขยายขอบข่ายการพัฒนาวิจัยในประเทศไทย นอกจากนี้จากการวิจัยและพัฒนาที่ TFTIL จะทำให้เราสามารถสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับโลกต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น