เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

27 เมษายน 2561

Thailand : Taste of Street Food 4.0 , Makeover Change to the Future : สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคตผลิตภัณฑ์อาหารริมทางที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น ขนมหม้อแกงกรอบ ขนมจีนน้ำยาปูฟรีซดราย น้ำซอสผัดไทยทิพย์สมัย ทั้งนี้จะจัดเลี้ยงในรูปแบบ Family Dinner เป็นการนำเมนูอาหาร Street Food มาปรุงโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร

"Thailand : Taste of Street Food 4.0 , Makeover Change to the Future : สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต" ยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพอาหารของผู้ประกอบการ Street Food ไทย
นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน  "Thailand : Taste of Street Food 4.0 , Makeover Change to the future : สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต" เพื่อยกระดับความปลอดภัย คุณภาพ มาตรฐานการผลิต และการบริการให้ธุรกิจร้านอาหารริมทางหรือ Street Food ของประเทศไทยที่มีมากกว่า 103,000 ร้านทั่วประเทศให้เกิดการตื่นตัว ขยายเครือข่ายธุรกิจสู่รูปแบบเฟรนไชน์ และส่งออกในอนาคต ที่สำคัญต้องการพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผลักดันนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย เทคโนโลยีการชำระเงิน การสั่งซื้อหรือส่งสินค้า และเตรียมพร้อมเข้าสู่ 4.0 โดยจัดงานระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น. บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารขนาดเล็ก หรือ อาหารริมทาง  (Street Food) ของไทย ทั้งนี้ ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย โซน "Street Food อุตสาหกรรม" แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการที่พัฒนาต่อยอดจากอาหารริมทางสู่รูปแบบของการผลิตเชิงอุตสาหกรรม โซน "ล้านไลค์ ร้อยล้าน" การออกร้านจำหน่ายอาหารที่มีชื่อเสียงจากโซเชียลผ่านการกดไลค์จากคนดูจำนวนมาก โซน "จำลองร้านอาหารริมทางย่านการค้าสำคัญ" โซน "OTOP ริมทาง" ร้านอาหารริมทางจากทั่วประเทศและเมนูอาหารหาทานยาก ที่ได้รับการรับรองความอร่อยจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โซน " Food Truck" ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีกลุ่ม  Start Up จำนวนมาก โซน " Food Exhibition"  เรื่องราวความเป็นมาของอาหาร Street Food ที่ได้รับความนิยมและติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โซน "นิทรรศการและการจัดแสดงชุดรถเข็นต้นแบบ" ที่ผลิตและออกแบบตามข้อกำหนดและถูกสุขลักษณะเกี่ยวกับวัสดุประกอบรถเข็น ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย โซน " นิทรรศการแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหาร"

สำหรับ Street Food ที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุดท้าย โซน " นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ" สำหรับงาน  "Thailand : Taste of Street Food 4.0 , Makeover Change to the Future : สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต" มีผู้ประกอบการอาหารริมทางทั่วประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและธุรกิจเชื่อมโยงสนใจเข้าร่วมงานและออกร้านจำหน่ายอาหารริมทางกว่า 100 ร้านค้า โดยประชาชนที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

บรรยากาศงาน Thailand : Taste of Street Food 4.0, MAKEOVER Chance to the Future “สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารริมทางทั่วประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและธุรกิจเชื่อมโยง ผู้สนใจเข้าสู่ธุรกิจอาหาร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงาน ระหว่างวันที่ 27 - 29 เม.ย. 2561 เวลา 11.00 - 22.00 น. บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น