เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

23 กรกฎาคม 2561

เปิดฉาก“BIG CHANGE TO BIG CHANCE”

เรียนรู้ประเทศไทยยุคดิจิทัลปรับตัวสู่โลกอนาคต


เริ่มแล้ว ETDA กับการก้าวสู่ปีที่ 8 “Future Economy and Internet Governance :  Big Chang to Big Chance” จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ พบกูรูวงการไซเบอร์โลกที่จะมาให้ความรู้พร้อมเจาะลึกทุกประเด็นกว่า 30 หัวข้อ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขนทัพเทคโนโลยีและแนวคิด เพื่อนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพิ่มมูลค่ามาโชว์เต็มพื้นที่ระหว่างวันที่  23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

การจัดงาน “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” ครั้งนี้ มีผู้ร่วมสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), Impeva, RSA, Palo Alto Networks, บริษัท ACinfotec จำกัด, บริษัท Bay Computing จำกัด, CISCO System (Thailand) Ltd., บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด,Total Access Communication (DTAC),บริษัท G-able จำกัด,Giggamon, SCG, IBM, NEC Corporation(Thailand)Ltd. และ True Online


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการจัดงาน 8 ปี “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ถือเป็นเวทีที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานมองเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ Digital Economy ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้มีความยั่งยืน


ทั้งนี้ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัล  เข้ามามีบทบาทในชีวิตคนจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้าการบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นประเทศไทย
จึงเร่งปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทย  สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่ารัฐบาล
มีนโยบายชัดเจนในการผลักดันประเทศไทยให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากเพื่อเข้าถึงชุมชนและในทุกระดับ ซึ่งการจัดงาน “Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance”  ช่วยกระตุ้นให้ทุกองค์กรและทุกคนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมามีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Thailand อย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ และสร้างงานให้กับประชาชน รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ


 นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลา 3 วันไม่ต่ำกว่า 5,000 คน จะมีการจัดแสดง EXHIBITION    & SHOWCASE ที่เป็นไฮไลท์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในส่วนไฮไลท์ของ ETDA ได้มีการจัดโซน ETDA Pavilion เพื่อแสดงผลงานและโครงการที่สำคัญของETDAได้แก่ Cybersecurity Park, e-Commerce Park, Digital Tourism, Durian Platform, Big Data Analytics และ Digital ID ขณะที่โซนของผู้สนับสนุน และพาร์ทเนอร์ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ได้เตรียมนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนทั้งด้าน Cybersecurity, e-Commerce, และ Digital Technology ด้วย


พร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดให้มีสัมมนาจากกูรูชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มารวมตัวกันในงานเพื่อให้ความรู้กับหัวข้อสัมมนาที่เจาะลึกทุกประเด็นถึง 30 หัวข้อตลอด 3 วันเต็ม นอกจากนี้งานยังจัดให้มีโซน ของ Job Matching กับบริษัทชั้นนำในแวดวงดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษา พนักงาน และประชาชนสามารถสมัครงานกับบริษัทชั้นนำได้ทันที ในสายงานด้าน Digital Technology, e-Commerce, Cybersecurity, Digital Financial, Internet และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังมี ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะอีคอมเมิร์ซ และดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Knowledge Sharing Class รวมคอร์สความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจและบุคลากรเฉพาะด้านแบบฟรีๆ ทั้งเรื่อง  e-Tax Invoice, Trusted e-Document เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแชร์ความรู้เกี่ยวกับ GDPR เพื่อปรับตัวกับแนวทางการคุ้มครองข้อมูล   ส่วนบุคคล


สำหรับงานดังกล่าวจะเน้นใน 3 เรื่องสำคัญตามแต่ละวัน วันแรก คือ (Future Economy) เรื่องของเศรษฐกิจอนาคตควรเป็นอย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นว่า การมาของ IoT จะเกิดภัยคุกคามอะไรบ้าง การมาของ Blockchain Technology มีแนวคิดแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไรวันที่ 2 (Today's Economy Waiting to Change) จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจวันนี้มีอะไรที่กำลังเปลี่ยน และต้องเปลี่ยน อย่างข้อมูลสถิติตลาดอีคอมเมิร์ซ การใช้ Content เพื่อสร้างจุดแตกต่างทางธุรกิจ วันสุดท้ายคือ (Internet Governance) ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตสิ่งที่สังคมควรให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนจากประสบการณ์ในเวทีระดับโลก และการเผยแพร่สถิติพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตล่าสุดทั้งนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงประเทศ  สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลกับงานก้าวสู่ปีที่ 8“Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561เวลา 10:00 - 20:00 น.ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ติดตามข้อมูลได้ที่ www.etda.or.th/bigchange2018/ ,FB: ETDA Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น