เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

04 กันยายน 2561

ร่วมแข่งขันทดลองการลงทุนและเล่นเกมจำลองซื้อขายหุ้นเสมือนจริง

INVESTORY Mobile Exhibition
on School ปี 2018
NVESTORY Mobile Exhibition on School ปี 2018 ยกขบวนชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและปลูกฝังวินัยทางการออม ด้วยแนวคิด รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล 


นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้แทนเยาวชนจาก 15 โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 90 คน ที่มาร่วมแข่งขันทดลองการลงทุนและเล่นเกมจำลองซื้อขายหุ้นเสมือนจริง ต่อยอดการปลูกฝังเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน ตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านโครงการ  “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018” ปี 3 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/INVESTORY
#INVESTORY
#พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
#InvestmentDiscoveryMuseum
#เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นที่INVESTORY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น