เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

28 กันยายน 2561

จังหวัดระนอง จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระนอง

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีOTOP นวัตวิถี ระนอง เน้นให้ทุกท่านได้สัมผัสรายละเอียดของแต่ละภาพจะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตพื้นบ้านที่เรียบง่ายของชาวจังหวัดระนอง

ธรรมชาติบำบัด สัมผัสชีวิตคนระนอง  เดินผังเสียงน้ำไหล กินไข่ออนเซน OTOP นวัตวิถี ระนอง จุดหมายของคนรักสุขภาพแบบธรรมชาติ น่าอิจฉาวิถีชีวิตของคนที่นี่ ที่เน้นให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวระนอง มาเที่ยวระนอง ถ้าไม่ได้ลง  5 อำเภอ 28 หมู่บ้านถือว่ายังมาไม่ถึง ระนองนะคะ เพราะที่นี่มีแหล่งงท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และต้องห้ามพลาดบ่อน้ำร้อนพรรั้ง ไหลอุ่นๆ ตามธรรมชาติ เพื่อความแข็งแรงของธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวที่มีบรรยากาศร่มรื่นอย่างมาก 
 

จังหวัดระนอง จังหวัดที่เหมาะสมต่อการต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง
เพิ่มรายได้ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคงให้กับโดยได้รับความสนใจจากสื่อทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมกิจกรรมสัมผัสวิถีชุมชนตลอดกิจกรรมเป็นอย่างดี

ปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี “บ้านเหนือ หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ “  

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระนอง จัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 20-21 กันยายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ของจังหวัดระนอง โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี   “บ้านเหนือ หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ “บ้านเหนือ หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ “ 
รัฐบาลให้ความสำคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในการดำเนินโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลก ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำ ประชาพิจารณ์ ชมบรรยากาศและศึกษาชีวิตชายฝั่ง ป่าชายเลนมรดก เชคอินสะพานแขวนบ้านเหนือ ที่สวยงามกลางลำน้ำ รับประทานอาหารทะเลสดๆ   เช่นหอยลักไก่ ปูม้า เยี่ยมชมจุดชมวิว เขาฝาชี ในพื้นที่บ้าน อำเภอละอุ่น ชมศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “ลิเกป่า”  และเยี่ยมชมหมู่บ้าน”บ้านพรรั้ง” อำเภอเมืองระนอง  ที่สืบทอดเชื้อสายชาวฮินดู และบ่อน้ำแร่พุหลุมพี ของชาวชุมชน เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดระนอง ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรวมตัวของการท่องเที่ยวระดับชุมชน 'แอ่งเล็ก' สร้างเป็นอาชีพที่ยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมบวกกับวิถีชีวิตของชุมชน ยกเสนห์ความงดงามของท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และอาหาร พัฒนาเป็น    อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าในชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน

​ทั้งนี้จังหวัดระนอง มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 อำเภอ 28 หมู่บ้าน เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
และใช้จ่ายได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอาหาร  ที่สามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสนห์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และช่วยเสริม
สร้างรายได้ ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน


โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น