เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

02 ธันวาคม 2561

TM สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ร่วมสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่ ภาค
วิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น