เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

03 มกราคม 2562

ตลาดล้านเมือง ตั้งเป้าพัฒนาสินค้าการเกษตรคุณภาพดีที่ครบวงจรตลาดล้านเมือง ตั้งเป้าพัฒนาสินค้าการเกษตรคุณภาพดีที่ครบวงจร โดยมุ่งเน้นการสร้างอาหารสุขภาพ อาหารปลอดภัย เพื่อความเป็นที่สุดในภูมิภาค พร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้แน่นอน

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผักและผลไม้ จ.ราชบุรี หรือตลาดศรีเมือง ได้ชู “ศรีเมืองโมเดล” ตลาดต้น แบบอาหารปลอดภัย ที่ได้รับรางวัลการันตีจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลความเป็นเลิศคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจ สอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, รางวัลสุดยอดตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย จากกรมการค้าภายใน กระทรวง พาณิชย์, รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข “ระดับเพชร” , รางวัลสุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 1 ทศวรรษ (Healthy Market Gold Awards) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขนายนภินทร กล่าวว่า ตลาดล้านเมืองจะมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยบูรณาการงานอาหาร ปลอดภัย ในแบบที่ไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลาง แต่เป็นตลาดกลางอำนวยความสะดวกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ ทุกฝ่าย โดยการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ ต้นน้ำ(เกษตรกร) กลางน้ำ(ตลาด) จนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) โดยยึดหลักของ “ศรีเมืองโมเดล” ที่มีการส่งเสริมเกษตรกร ให้ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ ปลอดภัย นำมาวางจำหน่ายเอง ด้วยสินค้าหลากหลายประเภท ในราคาที่เป็นธรรม และพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดก้าวต่อไปสู่การเป็นผู้นำของตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรในระดับอาเซียนต่อไปตลาดล้านเมือง ศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ ใหญ่สุดในภาคเหนือเชื่อมโยง จีน สปป.ลาวและเมียนมา ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 160 ไร่ ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ไปแล้ว 100% ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้า ด้วยยอดจองแผงค้าและอาคารค้า ปลีกถึง 70% จากการเปิดจองวันแรกเพียงวันเดียว พร้อมแล้วที่จะพัฒนาปรับปรุงทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรแก่ผู้ค้า ขยายฐานผู้ซื้อจากในประเทศ สู่ตลาดผู้ซื้อต่างประเทศ และเป็น ศูนย์กลางการค้าส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่ง(โลจิสติกส์) อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพื่อก้าวสู่ระดับ ภูมิภาคและระดับอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น