เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

18 เมษายน 2562

สัมผัสมนต์เสน่ห์ประเพณีดีงาม ขานรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน

“ASEAN Cultural Year 2019”
ในงาน “Water Festival 2019 
เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5
“อยู่เย็น เป็นสุข” ก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย 13-15 เมษายน นี้

พร้อมจัดเต็มทุกพื้นที่กับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ในงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 5 มหกรรมความสนุก รับมงคลในวันดีปีใหม่ไทยที่จัดเต็มตลอด 3 วัน 3 คืน ภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม ที่ไหนก็มีสุข สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม จัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภาคของประเทศไทย โดยในปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship 2019) ให้งาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ASEAN Cultural Year 2019) เนื่องด้วย มีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) คือ หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, sustainability) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก


สำหรับรายละเอียดงานนี้ คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย
” ให้ข้อมูลว่า “ถือเป็นการสานต่อความสำเร็จที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลาย ภาคส่วน ในปีนี้ได้ร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นครั้งแรก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship 2019) ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งสำหรับงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย นับเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่นๆ ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังคงจัดเต็มกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีอันดีงาม สะท้อนถึงเรื่องราวของศิลปวัฒธรรม และวิถีความเป็นไทยได้อย่างครบถ้วน


โดยจัดขึ้น พร้อมกัน 4 ภาคของประเทศไทย คือ ภาคกลาง ยังคงจัดที่ กรุงเทพมหานคร ใน 9 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา มีบริการล่องเรือด่วนเจ้าพระยารับส่งฟรี ใน 9 ท่าน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเวลา 09.00-17.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 17.00-22.00 น.

Ø วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสรงน้ำพระประจำวันเกิด ซุ้มรดน้ำดำหัว เวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ก่อพระเจดีย์ทราย ร้านค้าชุมชน เวลา 08.30-18.00 น.

Ø วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมสักการะหลวงพ่อรุ่งอรุณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และพระปรางค์วัดอรุณ เพื่อความรุ่งเรือง และความเป็นสิริมงคลของชีวิตพร้อมกราบไหว้ขอพรจากศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ไทย และเพลิดเพลินกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เวลา 08.30-18.00 น.

Ø วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ในวันที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย รับชมการแสดงเชิดสิงโตเด็ก สิงโตผู้ใหญ่ เพลิดเพลินกับการระบายสีให้ปักเป้าจิ๋ว และร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน เวลา 08.30-18.00 น.

Ø วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมสรงน้ำพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต สักการะหลวงพ่อพุทธนาคน้อย เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน การศึกษา สักการะพระนาคปรก เพื่อ
คุ้มครองปกปักรักษา ลอดอุโมงค์พระเจดีย์อันดับ

1 ของโลก อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัย

จุดประทีปเทียนหอมอธิษฐานจิต ขอพรจากพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา และพบกับห้องฉายภาพฉายานิติกร เวลา 08.30-18.00 น.

Ø ท่ามหาราช จุดนัดพบแห่งใหม่ของไลฟ์สไตล์บนถนนเยาวราช ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พบกับกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปเสริมดวงปีใหม่ไทย รื่นเริงกับการแสดงแตรวง กลองยาวหน้าท่า สนุกสนานกับเกมงานวัด กิจกรรมเวิร์คช็อปว่าวไทย ร้านค้าของชุมชน เวลา 10.00-22.00 น.

Ø ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เป็นจุดต่อเรือที่มีกิจกรรมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมชมดอกไม้ละลานตา พร้อมชมทิวทัศน์ความงดงามริมฝั่งน้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และเพลิดเพลินไปกับร้านค้าชุมชน และกิจกรรมเวิร์คช็อปจัดดอกไม้ เวลา 10.00-22.00 น.

Ø ล้ง 1919 ร่วมสักการะเจ้าแม่หม่าโจ้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศูนย์รวมใจ ของชาวจีนในแผ่นดินไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบกับกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย สานตะเพียนและร้อยมาลัย Food Truck Festival เวลา 10.00-22.00 น.

Ø เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สนุก สุขใจ กิจกรรมมงคลรับปีใหม่ไทยทั้งงาน พบกับงานวัดร่วมสมัย VERY COOL Thai SONGKRAN ร่วมสรงน้ำพระประจำวันเกิด เสริมดวงปีใหม่ไทย และพบกับกิจกรรมมงคลร่วมสรงน้ำพระประจำวันเกิดเสริมดวงปีใหม่ไทย รำวงย้อนยุค สามช่า มวยทะเลฮาเฮ ชิงช้าสวรรค์ บูทผ้าขาวม้า เวิร์คช็อปผ้าขาวม้า สารพัดประโยชน์ ตระการตากับน้ำพุ และอุโมงค์ผ้าขาวม้าเวรี่คูล และเวทีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ว่าน ธนกฤต, เปาวลี พรพิมล และ ลาดา อาร์สยาม เวลา 17.00-22.00 น.

Ø เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เมืองมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่นำเสนอทุกมิติแห่งความภาคภูมิใจของไทย ครบ 4 ภาค พบกับกิจกรรม 7 สุข ได้แก่ สุขสมหวัง สุขสืบสานและสุขสัมพันธ์ สุขสนุก สุขเสน่ห์ สุขแซ่บ และสุขสร้างสรรค์
เวลา 10.00-22.00 น.

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนคลองชลฯตัดสุเทพ) สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กิ๋นข้าว แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนลานทรายข่วงหลวง (สรงน้ำพระประจำวันเกิด ตัดตุงไส้หมู ปักตุง ที่เจดีย์ทราย ตานตุงประจำราศีเกิด แห่ไม้ค้ำสรี แจกสรวยดอกสำหรับบูชาสิริมงคล) โซนมงคลรับทศวรรษใหม่ (ซุ้มสระเกล้าดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ เครื่องสักการะล้านนา น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 10 วัด) โซนกาดหมั้วครัวฮอม (จำหน่ายอาหารพื้นเมือง และอาหารมงคลเถลิงศก มีการแสดงดนตรีจ๊อยซอ การแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา ประชันการทำอาหาร “จ๊าดลำ ลาบแต๊ๆ หมู่เฮา”) และ โซนกาดโบราณและสล่าเมือง (ชมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาจากปราชญ์ชาวบ้าน พ่อครูแม่ครู สล่าเมือง) รับชมคอนเสิร์ต จาก สินเจริญ บราเธอร์ส และ ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ นักแสดงดาวรุ่งจากละครเรื่องกรงกรรม วันที่ 13-15 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 20.30 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี จัดที่ วัดสระแก้ว และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง สุขสันต์แจ่มใส ก้าวสู่วันปีใหม่ไทย ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีเสน่ห์ของไทพวนบ้านเชียง สืบสานอัตลักษณ์ไทพวนให้ยั่งยืน พบกับกิจกรรมตักบาตร วิถีไทพวน สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ไทพวนบ้านเชียง ขบวนแห่วัฒนธรรมไทพวน วันที่ 13-14 เมษายน 2562 เวลา 07.00-12.00 น.

ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต จัดที่ ถนนดีบุก เมืองเก่าภูเก็ต ชวนเดินหลาดหาของกินดืย (กินดี) แลงานอาร์ตให้ได้ แรงอก ฟังเพลงให้บายใจ พบกับกิจกรรมภายในงานที่รวมอัตลักษณ์เมืองเก่าภูเก็ตไว้ที่นี่ที่เดียว แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนกินดืย (กินดี) ลิ้มรสอาหารชื่อดังในตำนาน 40 ร้านค้า, โซนบายใจได้ แรงอก ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป(นิมนต์จากศาลากลาง),

โซนแชะแชร์ Hi-light Photo Spot จุดถ่ายภาพบ้านโบราณ นิทรรศการภาพ Sketch เมืองเก่าภูเก็ตจากนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม ม.ลาดกระบัง และบริการเช่าชุด Baba Closet, โซนทำมืย (ทำมือ) ช้อปสินค้าทำมือกว่า 30 ร้านค้า และเวิร์คช้อป โซนอ้อร้อ แดนซ์ฟลอร์ ลีลาศ สุดชิลล์กับคอนเสิร์ตจากวงลิปตา และเบิร์ดกะฮาร์ท วันที่ 14-15 เมษายน 2562 เวลา 17.00 – 22.30 น.

ร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่ผสานความร่วมสมัยอันดีงามที่สุดของประเทศไทย ต้อนรับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน“ASEAN Cultural Year 2019” ได้ในงาน“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น