เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

23 พฤศจิกายน 2563

SAP กับแนวคิดระบบ ERPด้วยโปรแกรม SAPBusiness One ช่วยจัดการระบบให้ง่ายแค่ปลายนิ้ว

ภาวะโควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัว
และพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ เพื่อรองรับการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี จึงมีความสำคัญมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันมีหลากหลายธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่มีอยู่  Facebook , Google มีข้อมูลลูกค้าในระบบจำนวนมาก ก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอดทางธุรกิจ เช่นการขายโฆษณา การเสนอขายสินค้าและบริการใหม่ ๆ เป็นต้น


จากเดิมที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการระบบขนาดเล็ก สามารถบันทึกข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบ (ภาษี) และเพื่อสร้างเอกสารที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้า ไม่เห็นประโยชน์ของการนำข้อมูลที่อยู่ในระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังในเชิงธุรกิจ ต่อมามีแนวคิดของการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กร (ERP) ขึ้นเป็นระบบที่รวบรวมการทำงานในทุกส่วนของธุรกิจไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน และนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดระโยชน์สูงสุดขององค์กร ซึ่งจะมีบริษัทชั้นนำของโลกนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา Software เพื่อธุรกิจ 

SAP บริษัทที่เป็นผู้นำในด้านพัฒนา Software องค์กรขนาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่นำแนวคิดด้าน มาทำ Software ซึ่งได้แก่ SAP All In One , SAP ByDesign , SAP Business One  โดยมีการแบ่งตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ 


โดย SAP Business One รวมการทำงานในด้านต่าง ๆ ที่แต่ละธุรกิจต้องการใช้งานอย่างครบถ้วน
CRM :Customer Relationship Management คือระบบที่ใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสม สินค้าและบริการ
ที่เหมาะสมกับลูกค้า เป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้กับบริษัท

Sales : ระบบขาย ที่รวบรวมข้อมูลการขายสินค้าทั้งหมด เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงานขาย ราคาขาย ข้อมูลการส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ข้อมูลภาษีขาย เป็นต้น รายละเอียดส่วนนี้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในมุมการขายได้หลากหลายให้เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น สินค้าชนิดใดขายดีในภาค สินค้าชนิดใดขายดีช่วงเวลาใด รวมถึงข้อมูลยอดขายสินค้าตามพนักงานขาย เป็นต้น

Purchase : ระบบซื้อสินค้า ที่รวบรวมการซื้อสินค้า สามารถตรวจสอบราคาซื้อสินค้าย้อนหลัง เพื่อสะดวกในการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่เคยซื้อมาแล้ว หรือ การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ สามารถนำภาษีศุลกากร มาปันเข้ากับสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้า เป็นต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า เป็นต้น

Inventory : ระบบคลังสินค้า สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่อยู่ในบริษัทได้แบบ Real Time ช่วยในการจัดการสินค้า ได้อย่างทันท่วงที เช่น สินค้าที่ต้องขายใกล้จะหมด ต้องรีบทำการสั่งซื้อ 

อีกทั้งระบบการนับสต๊อกสินค้า ที่เป็นมาตรฐานทำให้สามารถช่วยให้เรานับสินค้าได้รวดเร็วและแม่นยำ
ลดปัญหาสินค้าสูญหาย

Production : ระบบผลิต รองรับสูตรการผลิตที่หลากหลาย รวมถึงการคำนวณต้นทุนการผลิตที่ชัดเจน
และสามารถจัดลำดับการผลิตสินค้าได้

Finance & Account : ระบบบัญชี รองรับระบบบัญชี และภาษีของไทย รวมถึง E-Tax ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้

Service : ระบบบริการหลังการขาย สามารถสร้างประกันสินค้าที่เราขาย รวมถึงมีระยะเวลาในการรับประกันสินค้าที่ชัดเจน อีกทั้งยังสามารถบันทึกการแจ้งซ่อมต่าง ๆ ของสินค้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา ในอนาคต เป็นต้น


การเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ ให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้ เช่น การนำข้อมูลในส่วนต่าง ๆ มาทำรายงานเฉพาะส่วนเพื่อวิเคราะห์หาข้อดี ข้อด้อย เพื่อปรับปรุงให้ธุรกิจ มีความเข้มแข็งในการแข่งขัน

 โปรแกรมมาตรฐาน โดยปกติจะมีการประกาศ Road Map ที่ชัดเจนในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้เป็นโปรแกรมที่ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบ AI , BI , Dashboard การรองรับการทำงานทั้งระบบ Cloud และ On Premiseช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยที่สามารถทำงานได้ทั้งในออฟฟิศ และทำงานจากที่บ้าน ซึ่งเหมาะสมกับช่วงโควิทที่ต้อง Work from Home รวมถึงสามารถทำงานผ่านระบบ Windows App และ Web Browser  

SAP Business One มีจุดเด่นที่เป็น Software มาตรฐานตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งสำนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และตลาดหลักทรัพย์ มีการบันทึกข้อมูลอยู่บนฐานข้อมูลที่รองรับข้อมูลจำนวนมากและได้มาตรฐาน รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงสามารถพัฒนาระบบเฉพาะที่แต่ละธุรกิจต้องการเพิ่มเติมได้ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบ POS ที่มีหลายสาขา หรือ การผลิตที่มีความซับซ้อน ด้วยการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบ SAP Business One  เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.siscloudservices.com/th/our-services/erp-on-cloud/sap-business-one
หรือติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล์ sap@sisthai.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น