เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

14 กรกฎาคม 2564

วัฒนธรรมจ.จันทบุรี ดึง "อ๊อฟ ศุภณัฐ" พีอาร์แหล่งเที่ยวผ่านสื่อแบบท่องเที่ยว 360 องศา กระตุ้นตลาดช่วยชุมชน หลังกระทบโควิด-19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กระทรวงวัฒนธรรม โดย นางสาว ปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2564 ท่องเที่ยวที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ที่มีความหลากหลายและมีความสอดคล้องกันทางด้านวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น มีการรักษาฟื้นฟูสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและชาวญวน อพยพมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดจันทบุรีที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5

แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ก็ยังไม่เลือนหายตามกาลเวลา ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี

และเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ covid-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 เป็นต้นมาทั่วประเทศตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน  ไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่ทางประเทศหรือทำกิจกรรมใดๆร่วมกันแบบปกติสุขได้
ทำให้ประเทศต้องขาดรายได้เพราะไม่สามารถทำการค้าหรือให้บริการอย่างอื่นได้ตามปกติ จึงได้นำเทคโนโลยี 360°มาใช้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและประคับประคองตลาดด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ชมนั้นรู้สึกราวกับกำลังท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีถึงได้จัดทำโครงการการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการท่องเที่ยว 360°ของชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นส่งผลให้มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมากขึ้นอีกด้วย 

โดย ได้ คุณ อ๊อฟ ศุภณัฐ ทำหน้าที่นำเที่ยวในครั้งนี้  จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น