เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

14 มิถุนายน 2566

แสดงความยินดีกับ “พี่แต๊ก - กันตพงษ์ ธนเรืองโรจน์” นั่งนายกฯ สธทท.ทำงานต่อวาระ 2566-2568

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯณ ห้องประชุ แกรนด์พาโนรามา ช้ัน 14 สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565 เพื่อคัดสรรนายกฯ สธทท. ผลการประชุม เลือก “กันตพงษ์ ธนเรืองโรจน์ “ นั่งแท่นนายกฯ ทำงานต่อวาระ 2566- 2568 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมท่องเที่ยว , คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานกรุงเทพมหานคร มาร่วมบรรยายพิเศษทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ ยังมี คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว , นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว เศรษฐกิจสังคม ร่วมงาน

ทั้งนี้  ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565 มีมติเลือกตั้ง นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ เป็นนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย เพื่อทำงานต่อใน วาระ 2566-2568 

โดย นายกันตพงษ์ฯ กล่าวว่า “สมาคมฯ ยังคงห่วงใยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลังสถานการณ์โควิด ในเรื่องสิ่งแวดล้อม รากเหง้าวัฒนธรรม สุขอนามัย สิทธิประโยชน์ คุณภาพ ความปลอดภัย การตลาดและประชาสัมพันธ์ 


คือสิ่งที่สมาชิกผู้ประกอบการทุกรายต้องทำ ผมทำคนเดียวไม่ได้ เราต้องบูรณาการ ร่วมมือกันทำ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น