เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 มิถุนายน 2566

กรมการท่องเที่ยว ชวนน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายใต้ Campaign “ชูงวงควงน้องเที่ยว”


กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม “ชูงวงควงน้องเที่ยว “ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แคมเปญ “Trust Me วางใจไปกับช้างชูงวง” เพื่อสร้างการรับรู้ และคุณค่าของเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ หันมาให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ในปีนี้ กรมการท่องเที่ยว เลือกจัดกิจกรรมที่เชียงใหม่ พาเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสวนสัตว์เชียงใหม่ และคุณมณีรัตน์ คำอ้วน ดารานักแสดงที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ซึ่งสถานที่ที่เลือกทำกิจกรรม จะเป็นสถานที่ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ตราช้างชูงวง และทางกรมการท่องเที่ยวมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ถือเป็นเครื่องมือในการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเป็นสัญลักษณ์รูป “ช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม” ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาสถานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองการท่องเที่ยวไทยได้ผ่านทางเว็ปไซต์ http://tts.dot.go.th  และเฟสบุ๊ค Thailand Tourism Standard 

สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3235
E-Mail : tsactourism@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น