เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

09 มิถุนายน 2566

พม. โดย กรม ผส. เปิดรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

พม. โดย กรม ผส.  เปิดรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  ขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2566 โดยเริ่มอบรมวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2566 อบรมวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและในชุมชนอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ชุมชน โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุ 2. สมาชิกในครอบครัว 3. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4.อาสาสมัคร 5. ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ 6. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สำหรับหัวข้ออบรม ประกอบด้วย 1. ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ 2. โรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการผู้สูงอายุ 3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4. การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ 5. การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 6. กิจกรรมบำบัดความเครียดผู้สูงอายุ 7. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมกิจการผู้สูงอายุ หากมีข้อสงสัย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 02 642 4306 หรือ Facebook กรมกิจการผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น