เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

06 กรกฎาคม 2566

คณะ วปอ 58 ร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของ อุปกรณ์ computer PC


คุณ ณัฐชไม  ถนอมบูรณ์เจริญ พร้อมด้วยคณะ วปอ 58 ร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของ อุปกรณ์ computer PC และ notebook โต๊ะเก้าอี้  กีฬา มอบขนมไอศครีมเลี้ยง จัดสร้างห้องสุขาสำหรับ นักเรียนแยกชายกับหญิง มอบขนมไอศครีมเลี้ยงอาหารกลางวันให้ครูและตัวแทน นักเรียนจำนวน 4 โรงเรียนโดยมี โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านทะเลโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม โรงเรียน บ้านโคกโจด
ณ ห้องประชุม รร.บ้านเขาวง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมาสำหรับความเป็นมาของกิจกรรม csr หมู่เสือ วปอ 58 มาจากแนวคิดการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือสถานศึกษา สถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความขาดแคลนและตอบแทนสังคมในคราวเดียวกัน

ซึ่งกิจกรรมแต่ละปี ก็จะมาจากการนำเสนอของคนในกลุ่ม  บางปี เน้นสร้างที่พักให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย บางปี เน้นคนพิการ บางปีเน้นโรงเรียน บุคคลากรที่เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม csr นี้คือ พล.อ.กนก ภู่ม่วง หน.หมู่เสือนางณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ จากบริษัท คาราบาวกรุ๊ป นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์จาก บริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น