เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

01 กรกฎาคม 2566

ชูศักยภาพเมืองภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลกไมซ์ซิตี้และสุโขทัยเมืองคู่ขนานชูศักยภาพเมืองภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลกไมซ์ซิตี้และสุโขทัยเมืองคู่ขนานพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด “ตลาดไมซ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างยั่งยืน”

 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมไมซ์ระดับผู้บริหาร ประจำปี 2566 (MICE City Summit 2023) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก รวมสุดยอดผู้นำจาก 10 เมืองไมซ์ และ 11 เมืองที่มีศักยภาพของประเทศไทยเพื่อแสดงความพร้อมในการรองรับกิจกรรมไมซ์ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ภายใต้แนวคิด “เยือนถิ่นสองแควเสริมพลังสปิริต อิ่มเอมความวิจิตรถิ่นกำเนิดไทย” ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของทั้งสองเมือง รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนจากแต่ละเมือง โดยได้รับเกียรติจากนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นประธานการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า ปีนี้ เป็นปีที่ทีเส็บประกาศให้เป็นปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ “Thailand MICE To Meet You” เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้กลุ่มนักเดินทางไมซ์ต่างชาติตัดสินใจเลือกประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไมซ์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการประกาศความพร้อมของเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 10 เมืองและเมืองศักยภาพอีก 11 เมืองของไทย ที่จะนำเสนออัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละเมืองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักเดินทางไมซ์ทั่วโลกให้มาจัดกิจกรรมประชุมและนิทรรศการที่ประเทศไทย

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมไมซ์ระดับผู้บริหาร หรือ MICE City Summit เป็นการประชุมผู้นำเมืองไมซ์และเมืองศักยภาพที่จัดขึ้นทุกปี หมุนเวียนเมืองเจ้าภาพเป็นไมซ์ซิตี้ในแต่ละภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวางแผน บริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมไมซ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมฯ ในปีนี้มีผู้บริหารจาก 31 เมืองไมซ์ซิตี้และเมืองศักยภาพเข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมศักยภาพเมืองในการรองรับนักเดินทางที่มาทำกิจกรรมไมซ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของที่พักและสถานที่จัดประชุม ประสบการณ์ด้านอาหารพื้นถิ่น การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เลื่องชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย และอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage) และเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) จากองค์กร UNESCO เป็นต้น

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญภายในการประชุมฯ ได้แก่ การเสวนาเรื่อง "ตลาดไมซ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างยั่งยืน" โดยมุ่งหวังว่ากลไกของไมซ์จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโต โดยยังคงคำนึงถึงการใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ และมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

ทีเส็บคาดว่า การจัดประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ เพื่อโอกาสสำหรับการทํางานร่วมกันในอนาคต ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การต่อยอดงานไมซ์ในพื้นที่ ผลักดันนโยบายในระดับ Area-based ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น