เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 สิงหาคม 2566

BDI เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง“ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)”

20 สิงหาคม 2566, กรุงเทพมหานคร –สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 อัตรา

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นั้น ขณะนี้ BDI อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 อัตรา

​ทั้งนี้ บุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การส่งเสริม/ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ การให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสากล การพัฒนาธุรกิจด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่

“BDI มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้มแข็งด้วยความสามารถของบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าใจเทคโนโลยีอุบัติใหม่ มีประสบการณ์ด้านข้อมูลเพื่อการวางแผนของภาครัฐและการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มด้านข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งเป็นส่วนช่วยให้เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้บริการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติ ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร กระบวนการคัดเลือก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.bdi.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2026 2333 ต่อ 1004 ในวันและเวลาทำการ (ระหว่าง 09.00 – 17.00 น.) โดยมีกำหนดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบภายใน
เวลา 17.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น