เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

13 สิงหาคม 2566

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง

ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว หวังกระตุ้นรายได้พลิกฟื้นชุมชนวิถี

เปิดทริปท่องเที่ยวบ้านโป่ง: แวะเมืองผ่าน สราญเมืองเก่า โดยนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 พาเที่ยวไหว้พระขอพร ตะลอนชุมชนพหุวัฒนธรรม วันนี้ ลัดเลาะ พาเที่ยว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเศษๆ เท่านั้น ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดคลาสสิคและศิลปะอันสะท้อนเรื่องราวของเมืองราชบุรี พร้อมกับการท่องเที่ยวแบบชิลๆ สบายๆ ที่รับรองว่าใครได้ไปเที่ยวแล้วจะต้องประทับใจกันอย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 ของสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว อ บ้านโป่ง จ ราชบุรี  ภายใต้โครงการ“แวะเมืองผ่าน สราญเมืองเก่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและให้เกิดการกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการ / ผู้ให้บริการรายย่อย 

วัดม่วงเป็นวัดที่มีเรื่องราว และมีพิพิธภัณฑ์ มีงานชุมนุม น่ามีตลาดริมน้ำเสาร์/อาทิตย์


โดยคณะนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าได้นำนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ร่วมทดสอบเส้นทาง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566  ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเมื่อการทดสอบเส้นทางแล้วเสร็จ จะได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเทศบาลเมืองบ้านโป่ง นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่อไป

ทั้งนี้อำเภอบ้านโป่ง ในอดีตเป็นเมืองการค้า เมืองท่าที่สำคัญ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ยุคทวาราวดี จนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นและสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความเจริญมากที่สุดในภาคตะวันตก ด้วยความเจริญของเส้นทางการคมนาคม การค้าขายที่เปลี่ยนรูปแบบไปประกอบกับมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆให้เลือกมากขึ้น ทำให้ความสำคัญของการเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคนี้ลดลงไปมาก คนที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่า ลูกหลานส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพอื่นนอกพื้นที่ แต่ยังคงมีรากเหง้าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอยู่บ้าง ซึ่งคณะได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยในช่วงเช้าของวันเดินทางไปไหว้ “หลวงพ่ออโนทัย” และหลวงพ่อขาว “วัดจันทราราม” หลังจากนั้นเดินทางต่อไปที่ “วัดดอนตูม”  ซึ่งมีมัคคุเทศก์อาสาบรรยายและนำชมสถานที่ ที่วัดแห่งนี้เป็นแหล่งประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าถวายวัดดอนตูม เป็นวัดที่มีเรื่องราว และมีพิพิธภัณฑ์ มีงานชุมนุม น่ามีตลาดริมน้ำเสาร์/อาทิตย์ ให้ชาวบ้านเอาผัก ขนม อาหารพื้นบ้านมาขาย  /วัดพระใหญ่มีโบสถ์ที่สวยงามมาก  มีเรื่องราว มีประวัติศาสตร์ ภาพวาดฝีมือคนท้องถิ่น ที่มีความสามารถมากและเป็นวัดที่ไม่ได้ทำแบบพุทธพาณิชย์ แบบวัดแรก ถ้าได้ทำการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ น่าจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี  แหล่งท่องเที่ยวและได้เห็นถึงการสืบทอด และความศรัทธาทางศาสนา  น่าจะทำป้ายประวัติที่หน้าโบสถ์เก่า โบสถ์ใหม่  และสร้างมัคคุเทศก์น้อย ให้เด็กได้เรียนรู้และรักษาของที่บรรพบุรุษสร้างไว้STREET ART บ้านโป่ง

STREET ART บ้านโป่ง  ถ่ายรูปสทรีทอาร์ต โรงหนังเก่า และเดินชมมนต์เสน่ห์ ตลาดชุมชนเก่าบ้านโป้ง เมืองท่า และเมืองการค้าทางน้ำที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ชมความงามศิลปะสุดฮิป บนกำแพง เมืองบ้านโป่ง สถานที่ที่เที่ยวได้ทุกวัน ชุมชนสุดคลาสสิคแห่งนี้ มีสีสันของความ ARTซ่อนตัวอยู่ในหลากหลายมุม ให้ได้ไปค้นหาและตามถ่ายรูปสวยๆ บนฝาผนังอาคารบ้านเรือน มาถึงตรงนี้ก็อยากบอกว่า STREET ART เมืองราชบุรีสวยไม่แพ้ที่ไหนจริงจุดหลักใหญ่ๆ ของโครงการ การสร้างผลงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงหนังเก่าเฉลิมทองคำและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงหนังเก่าเฉลิมทองคำ

หลังจากนั้นเดินเล่นชื่นชม”สตรีทอาร์ต”ย่านโรงหนังเก่าไปพร้อมกับแวะชิมอาหารของคนท้องถิ่นที่มีให้เลือกมากมายหลากหลาย ก่อนจะเดินทางกันต่อไปยัง”ศาลเจ้าแม่เบิกไพร” และศึกษาวิถีชุมชนท้องถิ่นที่”วัดม่วง”ไฃ ซึ่งที่นี่มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา จัดแสดงวัตถุโบราณ คัมภีร์ใบลานอายุกว่า 300 ปี ข้าวของเครื่องใช้ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
แผนที่ : https://goo.gl/maps/e1THAbEfdLQbWJBTA


โรงเจบ้วนฮกตั๊ว (กำลังปรับปรุงด้านหน้า) โรงเจบ้วนฮกตั้ว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีไหว้พระพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิ์สัตย์ 2 พระองค์ ณ โรงเจบันฮกตั๊ว โรงเจบ้วนฮกตั้ว เป็นโรงเจที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี ชาวจีนที่พากันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาอาศัยบนผืนแผ่นดินไทยใน อ.บ้านโป่ง เมื่อปี 2470 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงเจแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีน และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของคนจีน ซึ่งภายในโรงเจจะมีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวจีนประดิษฐานอยู่ และเมื่อถึงเทศกาลถือศีลกินเจ ทางคณะกรรมการโรงเจฯ ได้ร่วมกันจัดงานทุกปีวัดใหญ่นครชุมหลังจากนั้นเดินทางกันต่อไปจิบกาแฟชิลๆ ที่  ร้าน SOP ( Sense of Peace ) ร้านที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เหมาะกับการพักผ่อนหลังจากเดินทางมาทั้งวัน หลังจากนั้นไปไหว้พระกันต่อ ที่  ”วัดใหญ่นครชุม” วัดใหญ่นครชุมน์ ตั้งอยู่ในชุมชนชาวมอญ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านซึ่งเป็นคนมอญ ศิลปะการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด เป็นศิลปะของชาวมอญ ก่อนจะปิดเส้นทางกันที่ตลาดยามเย็นSOP cafe (Sense Of Place)
ชวนชิลล์ได้ทั้งวัน มีทั้งเมนูจานหลัก - ขนม - เครื่องดื่ม บรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะมาก ในร้านดูอบอุ่น สายคาเฟ่ คอกาแฟ สายถ่ายรูปต้องมา
SOP cafe (Sense Of Place) คาเฟ่สุดชิลล์ อุโมงค์สีสนิมวิวแม่กลอง อุโมงค์สีสนิมเป็นทางเชื่อมจากด้านหน้าไปสู่ตัวร้านด้านในซึ่งมีการออกแบบช่องแสงให้ลอดผ่าน
SOP cafe คาเฟ่ที่หลายๆ คนมาโพธารามแล้วต้องแวะเพราะเค้าเป็นคาเฟ่ที่ เมื่อมาโพธารามแล้วต้องแวะมา!! ลงตัวสำหรับทริปเที่ยว อาหาร และเครื่องดื่มกาแฟที่ร้านรสชาติดดี มีหลายเมนูให้เลือกทั้ง Coffee,Non-Coffee และ เค้กรสชาติต่างๆ ที่อร่อยอย่างลงตัว
เบอร์โทร: 080-227-5544
เปิดทุกวัน 9:00-18:00 น.

สถานที่ตั้งร้าน: https://goo.gl/maps/AQ6r3nqZcofpyUc9A
”วัดใหญ่นครชุม” วัดใหญ่นครชุมน์ ตั้งอยู่ในชุมชนชาวมอญ เป็นวัดเก่าแก่


ก่อนกลับกรุงเทพ  แวะซิม นั่งชิวริมน้ำ ตลาดสราญยามเย็น ซื้อของฝากกลับบ้าน หรือติดใจไม่อยากกลับ สามารถพักค้างโฮมสเตย์ โรงแรม รีสอร์ทแต่งกายชุดมอญเช็คอิน ชมบรรยากาศสโลว์ไลฟ์ริมน้ำแม่กลองซึ่งการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เห็นและได้สัมผัสถึงคุณค่าของอำเภอบ้านโป่ง ที่ที่ยังมีแหล่งที่มีคุณค่า ทั้งวัฒนธรรม บ้านโป่งนั้นยังเป็นอำเภอที่รวมเอาความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมเอาไว้ เนื่องจากที่นี่มีผู้คนสามเชื้อชาติมาอยู่รวมกัน ได้แก่ ชาวไทย ชาวจีน และชาวมอญ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น