เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

17 พฤษภาคม 2567

กรมการท่องเที่ยวปูพรมตรวจประเมินมาตรฐานชุมชน เมืองโบราณศรีเทพ


กรมการท่องเที่ยวปูพรมตรวจประเมินมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ปี 67 ประเดิม “ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ” ท่องเที่ยวมรดกโลกกรมการท่องเที่ยวเร่งยกระดับและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อความน่าเชื่อถือ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกมิติ ซึ่งงบประมาณปี 2567 ได้เริ่มตรวจประเมินแห่งแรกที่เมืองมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย “ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ” จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเดินหน้าตรวจประเมินมาตรฐานท่องเที่ยวชุมชนอีกกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ปัจจุบันมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือสัญลักษณ์ CBT ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ มีชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานทั้งสิ้น 154 ชุมชน ซึ่งกรมการท่องเที่ยวจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น และกำหนดแผนการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจประเมินฯ ต่อไป


เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนแห่งแรกในเส้นทางภาคเหนือ คือ ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับ “เมืองโบราณศรีเทพ” มรดกโลกแห่งใหม่ของไทย และตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ กรมการท่องเที่ยวกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินให้กับชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีก 12 แห่ง อาทิ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกิดหลวงปู่ทวด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นต้น 


อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความตั้งใจในการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านมาตรการทั้งระยะสั้นและเร่งด่วน กำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ได้มากที่สุดในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศประสงค์ขอรับการตรวจประเมินฯ จำนวน 154 ชุมชน เบื้องต้นสามารถตรวจประเมินได้เพียง 53 ชุมชน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งในระยะต่อไปจะสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ รวมถึงจะหารือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำเครื่องมือแบบฟอร์มระบบประเมินผลด้วยตนเอง (Self Assessment System) มาใช้ในการตรวจประเมิน ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท่องเที่ยวได้ รวมถึงลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ และเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจประเมินในแต่ละชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น