เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

10 ตุลาคม 2560

กรุงไทยชวนเยาวชนร่วมพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี11


ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11 เชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย และปวช.
ร่วมสร้างสรรค์ โครงการพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย
 เป็นประธานงานมอบรางวัลโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปอดบำบัด โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 ณ Banking Hall ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น