เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 สิงหาคม 2561

เตรียมความพร้อม!! คนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ 
Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง
เตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล


​ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประเดิมจัดกิจกรรมเดินสายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล ระหว่าง เดือนสิงหาคม – ตุลาคมนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ว่า .........

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว อินเทอร์เน็ตจะไปถึงทุกบ้าน การสื่อสารและการเสพข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน หากประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนปราศจากความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาจเกิดภัยอันตรายที่บ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ที่เป็นปราการสำคัญที่สุดในการคัดกรอง สอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม


โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งออกเป็น

3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเดินสายให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ผ่านนิทรรศการ และการจัดเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ จริยธรรมและมารยาทในการใช้สื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ค การใช้ธุรกรรมออนไลน์ (Internet Banking)  การเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล  การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์  พฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมาย การพนันออนไลน์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ และเหล่าดารานักแสดงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์

โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (บางใหญ่ นนทบุรี)
ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2561

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2561

ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ZPELL วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561

​โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ซึ่งในงานเปิดโครงการฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ได้รับเกียรติจาก รศ. สุธรรม อยู่ใน
ธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตกรรมการ กสทช. และคุณวิทวัส ชัยปาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ ก่อนแชร์ต้องคิด!!” จาก คุณไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี  คุณพีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ และคุณสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความชื่อดังเจ้าของฉายา เปาบุ้นจิ้น เมืองไทย ที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของการแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์
โดยขาดการไตร่ตรอง


โครงการ Healthy Digital Family ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดสื่ออินโฟกราฟิก
และคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล และการเผยแพร่รายการสาระความรู้เกี่ยวกับ
การเสพสื่ออย่างถูกต้องในยุคปัจจุบัน ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตื่นตัว และสร้าง
การรับรู้ในเรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวของโครงการ
 “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์
ให้สตรอง” ได้ทางเว็บไซด์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น