เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

27 กุมภาพันธ์ 2562

คต.จัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา ขับเคลื่อนการค้าการลงทุน 2 ชาติ

ดีลธุรกิจอย่างไร...ให้ได้ใจชาวกัมพูชา

กรมการค้าต่างประเทศจัดงาน การค้าและการลงทุนตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจใน 4 กลุ่มสินค้า คาดตกลงซื้อขายทันทีไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท เผยยังมีการจัดเสวนาแนะนำเทคนิคเจาะตลาดกัมพูชาให้กับผู้สนใจด้วย  


นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  เปิดเผยว่า
กรมฯ จะจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา (Thailand-Cambodia Border Economic Partnership) ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและมุ่งหวังให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-กัมพูชาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วสำหรับการจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชาในครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา พร้อมผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดชายแดนทั้งของไทยและกัมพูชา เดินทางมาร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางกระตุ้น และผลักดันการค้าชายแดนและการลงทุนร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายมิติ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ


นายอดุลย์  กล่าวว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทย-กัมพูชา รวม 80 ราย จาก 4 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (รวมถึงอาหารเสริม) กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (รวมถึงสินค้าสุขภาพและความงาม) กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ จักรยานยนต์ และอะไหล่ ซึ่งการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานนี้ คาดว่า มีมูลค่าการซื้อขายทันที 30 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค

นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ Tips & Tricks : ดีลธุรกิจอย่างไร  ให้ได้ใจชาวกัมพูชาโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดและการทำธุรกิจในประเทศกัมพูชามากกว่า 20 ปี มาบอกเล่าเคล็ดลับในการทำธุรกิจกับชาวกัมพูชา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการเข้าสู่ตลาดกัมพูชา ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ขณะเดียวกัน กรมฯ ยังได้นำคณะผู้แทนกัมพูชาเข้าเยี่ยมชม บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด เพื่อดูงานด้านเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังด้วย
“การจัดงานครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเดินทางมายังประเทศไทยเข้าร่วมงานซึ่งกรมฯมั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาที่มีมาอย่างยาวนานเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนที่สำคัญของไทยได้เพิ่มมากขึ้น”  
-นายอดุลย์ กล่าว


สำหรับสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชาในปัจจุบัน นับว่า มีอนาคตที่สดใส มีอัตราขยายตัวมากที่สุดของการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในภาพรวมทั้งหมดโดยมูลค่าการค้าชายแดนกับกัมพูชาในปีที่ผ่านมามีมูลค่า 145,799.82 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 16  ซึ่งกรมฯ เชื่อว่า การจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชาในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ อันจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง

ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่ร่น เราจึงได้วัตถุดิบที่มีทั้งคุณภาพ  และคุณค่าต่อต่อชุมชน 
Botamed ได้คัดสรรสมุนไพรไทย  จากหลายแหล่งผลิตทั่วประเทศไทย  และคัดเลือกกลุ่มเกษตรชาวสวนที่มีความเชี่ยวชาญการปลูกสมุนไพรแบบอินทรีย์  ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง  
เกษตร  :  ส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่ร่น เราจึงได้วัตถุดิบที่มีทั้งคุณภาพ  และคุณค่าต่อต่อชุมชน หนึ่งในการเลือกใช้สมุนไพรมากถึง 10 ชนิด  นอกจากสรรพคุณทางยาแล้ว เรายังมองถึงการอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพร หายาก  หรือแม้แต่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก เช่น เถาวัลย์เปรียง เถาโคคลาน  ว่านเอ็นเหลือง เถาเอ็นอ่อน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์มากมายตั้งแต่ ส่วน  ต้น ใบ ดอก เหง้า เปลือก  ล้วนมีสรรพคุณเทียบเท่ากับยาสมัยใหม่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ  หรือสกัดจากสารเคมี ทำให้ทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ  ที่เป็นเกษตรกรในท้องถิ่น  

โรงงานผลิต  สกัดและแปรรูปที่ได้รับมาตรฐานสากล เช่น GMP , ISO9001,  HALAL , THAI FDA  อย.,HACCP , LEED GOLD (มาตรฐานโรงงานที่ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม)   มีทีมวิจัยที่มีความรู้และชำนาญด้านสมุนไพรโดยเฉพาะ การเลือกวัสดุ  และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ นำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ ในอนาคต  เรายังจะมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  เพราะทุกองค์ประกอบล้วนส่งเสริม พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
https://www.facebook.com/Botamedthailand/

ท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดของกิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ
ภายใต้งานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา เพิ่มเติมเพียงสแกน QR code
เว็บไซต์ www.tc-bep.com  และ รูปตัวสแกน QR code เว็บไซต์ www.tc-bep.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น