เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

25 กุมภาพันธ์ 2562

“ฮาลาลไทย” สะพานเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ ห่างเหินมาเนินนานกว่า 30 ปี

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” ร่วมขับเคลื่อนความสัมพันธ์
นำขบวน “ฮาลาลไทย” สะพานเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ


นับเป็นสัญญาณอันดีที่ฮาลาลไทยแสดงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทย กับซาอุดิอารเบียให้ดีขึ้น หลังจากที่ห่างเหินกันมากกว่า 30 ปี ส่งผลดีทั้งการทูต ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า การท่องเที่ยว รวมถึงการส่งออกแรงงานคุณภาพของไทยสู่ซาอุดิอารเบียอีกด้วย
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นับเป็นสัญญาณการอันดีที่ความสัมพันธ์อันเป็นปรกติของไทย กับซาอุฯ จะกับมารื้อฟื้นขึ้น หลังจากที่ห่างเหินมาเนินนานกว่า 30 ปี และส่วนสำคัญที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต้องยกผลประโยชน์อย่างสูงให้กับ “ฮาลาลไทย” ซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้เริ่มต้นจากที่การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2518” ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยผู้แทนจากซาอุดิอารเบีย ดร.อับดุลเราะฮมาน อับดุลเลาะฮมุฮัมมัด อัลซาอิด ผู้แทนซาอุฯจาก องค์กรสันนิบาตมุสลิมโลก Muslim World League-MWLหรือ รอบิเฏาะฮ ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รวมถึงเข้าร่วมงาน THA 2018 โดยสิ่งหนึ่งที่ท่านให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ ความสัมพันธ์อันเป็นปรกติระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอารเบีย โดยเน้นย้ำในเรื่องของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทยไปสู่ประเทศซาอุดิอารเบียจะมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทางซาอุดิอารเบียก็ได้มีการผ่อนปรนในการทำงานต่อประเทศไทย รวมถึงยังได้มีนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอารเบีย จำนวน 6 กลุ่มได้เดินทางมาที่ประเทศไทย ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาการเดินทางระหว่างคนไทยกับคนซาอุดิอารเบียนั้นมีอุปสรรคมาโดยตลอด จึงนับได้ว่าเป็นมิติใหม่ที่น่ายินดีมาก


และ ดร.มูฮัมหมัด บิน อับดุลคารีม อัลอิซซา เลขาธิการทั่วไปของสมาคมมุสลิมโลก ยังได้เสริมอีกว่าทางซาอุดิอารเบียได้สนใจในด้านฮาลาลเป็นอย่างมาก โดยทางรัฐบาลซาอุดิอารเบียจะให้ Muslim world league หรือสำนักเลขาธิการองค์การสันนิบาตโลกมุสลิม ได้เป็นผู้แทนจากรัฐบาลซาอุดิอารเบียในการดำเนินการในเรื่องของฮาลาล ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศระดับนำในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปยังประเทศซาอุดิอารเบีย เพราะไทยเราได้ใช้หลักการของ “วิทยาศาสตร์” ในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอน และนอกจากนี้ทางรัฐบาลซาอุดิอารเบียก็มีเป้าประสงค์ที่จะมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับประเทศไทยนอกจากนี้ ดร.อับดุลเราะฮมาน อับดุลเลาะฮมุฮัมมัด อัลซาอิด ยังได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชื่นชมถึงการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย และเชื่อมั่นว่าไทยจะเป็นต้นแบบในการวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้กับประเทศซาอุดิอารเบียได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับซาอุดิอารเบียที่จะดีขึ้นตามลำดับอย่างแน่นอน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวปิดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น