เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

09 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการตัดสิน “ประกวดผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากวรรณกรรมไทย ปี 13”

4 เด็กไทยรักการอ่านสานต่องานศิลป์
คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง!ทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดผลงานศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนไทยใน โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน ภูมิใจในภาษา และวรรณกรรมไทย พร้อมสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย ผ่านการถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการอ่านนำเสนอเป็นภาพวาดจากจินตนาการ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท


ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คุณชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คุณเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ศิลปินชั้นครูแห่งวงการศิลปะและวรรณกรรมของไทย สื่อมวลชน คณะครูอาจารย์ และเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมชื่นชมนิทรรศการผลงานศิลปะของเยาวชนที่ได้รับการจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแสดงพิเศษชุด “บวรศิลป์ถิ่นไทย” ของกลุ่มคิดบวกสิปป์ ที่เคยสร้างชื่อเสียงจากรายการ Thailand’s Got Talent มาแล้ว ก่อนจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก , คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ดร.สังคม ทองมี , อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร , อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และคุณธวัชชัย สมคง พร้อมเข้าสู่พิธีมอบรางวัลและประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศของโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 อย่างเป็นทางการ โดยแบ่งผลงานออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ดังนี้


ประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่
เด็กชายธนกร แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
• ชื่อผลงาน “มหกรรมในท้องทุ่ง”
• แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “มหกรรมในท้องทุ่ง”
มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ : รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่
เด็กชายพู่กัน สร่องศรี โรงเรียนสารวิทยา
• ชื่อผลงาน “ชักพระ”
• แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “บ้านชายทุ่ง”
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ : รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่
นางสาวมนทกานติ ฤทธิ์จำนงค์ โรงเรียนศรียาภัย
• ชื่อผลงาน “ความรู้สึกข้างใน”
• แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่
นางสาววนวรรณ ศิริจินโน ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่
• ชื่อผลงาน “ข้าวก้นบาตรของหลวงปู่”
• แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “คนอยู่วัด”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท ได้แก่
นางสาวศรัญญา ชัยวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
• ชื่อผลงาน “หนูลูกพระ”
• แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “ขวัญสงฆ์”


อุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 120,000 บาท ได้แก่
นายผจงภักดิ์ เอาเจริญภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)
• ชื่อผลงาน “โฮปเฟล”
• แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “ไผ่แดง”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท ได้แก่
นางสาวพิสชา พ่วงลาภ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์
• ชื่อผลงาน “แสงสว่างแห่งศรัทธา”
• แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “ตำนานภูเขาทอง”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท ได้แก่
นายพงศธร ทิพาเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ชื่อผลงาน “เรื่องราวของเจ้าทองเทา”
• แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “หมา (อยู่) วัด”ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนผลงานของเยาวชน ผ่านการจำหน่ายภาพการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) 
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ที่ www.intouchcompany.com
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ติดตามผลการประกาศรางวัลและข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ FB : intouchstation สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 082-796-1670-1, 02-934-6767
และ 02-118-6953 หรือ Line ID: Jintanakarn.intouch

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น