เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

05 ธันวาคม 2562

ประกาศศักดิ์ศรีแห่ง นครอัญมณีของไทย GIT ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 13

GIT’s World Jewelry Design AwardsGIT’s World Jewelry Design Awards 2019 และ 
GIT’s World Gems Faceting Master 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประกาศผลงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 13 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการประกวดพลอยเจียระไน ครั้งที่ 3 มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท หรือ 35,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดสามารถของนักออกแบบ และ ช่างเจียระไนพลอยรุ่นใหม่ สู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี หวังดันนักออกแบบและช่างเจียระไนพลอยไทยสู่เวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี


โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ (
GIT’s World Jewelry Design Awards) จัดโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้  นักออกแบบทั้งมืออาชีพ และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สายตาประชาชน ครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ  "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เน้นการออกแบบเครื่องประดับที่มีอัญมณีน้ำเงิน อัญมณีสีแดง หรือ อัญมณีสีเขียว เป็นองค์ประกอบหลักในชิ้นงาน อีกทั้งยังได้จัดการประกวดพลอยเจียระไน สำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัดจันทบุรี และช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเจียระไนรวมถึงช่างเจียระไนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่วงการมาตรฐานระดับโลก โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับจำนวนมากถึง 660 ผลงาน จากทั่วโลก เป็นผลงานจากนักออกแบบชาวไทยจำนวน 557 ผลงาน และต่างชาติ 103 ผลงาน โดยมาจาก 14 ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ GIT ยังได้จัดการประกวดเจียระไนพลอยระดับโลก GIT’s World Challenge Gems Faceting Master 2019 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับช่างเจียระไนทั่วไป และมืออาชีพ ทั้งของไทยและระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะช่างเจียระไนจันทบุรี ให้มีทักษะ และฝีมือขั้นสูงจนสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก จำนวน 82 ผลงาน แบ่งเป็น ช่างเจียระไนจันทบุรี จำนวน 22 เม็ด ช่างเจียระไนทั่วไป จำนวน 60 เม็ด
สำหรับรอบการตัดสินสถาบันได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ร่วมในการตัดสิน ได้แก่  นาง สุพัตรา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นางสิริพร ภาณุพงศ์ อดีตอัครรราชทูต ณ กรุงเวียนนา รองประธานกรรมการสำนักกฎหมาย Royal Law หม่อมหลวง คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ นายสุริยนต์ ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด และผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวศมาส รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการได้ทำการคัดเลือก 30 ผลงานออกแบบ และ 8 ชิ้นงานที่ได้คะแนนสูงสุดไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริง และตัดสินรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และนำมาแสดงแฟชั่นโชว์ ภายในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 นำโดย ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ พร้อมนางแบบชั้นนำของเมืองไทย
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับในปีนี้ ได้แก่
ประเภทเครื่องประดับสำหรับในหัวข้อครื่องประดับที่ใช้พลอยทับทิม (สีแดง) และ/หรือ พลอยไพลิน (สีน้ำเงิน) หรือ พลอยเฉดสีที่ใกล้เคียง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณจิรวัฒน์ สมเสนาะ ผลงานชื่อ The power of gems
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คุณ สิปปกร อวดคม ผลงานชื่อ Rose in The Night
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณวรรษา แพรักขกิจ ผลงานชื่อ The Blue Macaw
รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณ อาทิตยา ผลสุข ผลงานชื่อ Blue Deco]

ประเภทเครื่องประดับรางวัลประเภท เครื่องประดับที่ใช้พลอยเพริโด หรือ พลอยเฉดสีที่ใกล้เคียง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณปวันรัตน์ ปัญจไชยโรจน์ ผลงานชื่อ Grass in Evening
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Reyhaneh Etyehad ผลงานชื่อ Green Calm
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณชาญชัย ดวงระหว้า ผลงานชื่อ Bamboo
รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณอำพล แตระพรพาณิชย์ ผลงานชื่อ Salika


และรางวัลพิเศษในปีนี้ รางวัล Popular Design Award 2019 ได้แก่ คุณวรรษา แพรักขกิจ ในชื่อชุด
ผลงาน
The Blue Macaw ซึ่งชนะการโหวตด้วยคะแนนถึง 300,000 คะแนนแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 8 ท่าน นำโดยคุณ ขวัญ อุษมณี การจัดแสดงพลอยเจียระไน พร้อมประกาศผู้ชนะเลิศและมอบโล่ห์รางวัลและเงินสดรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท 


 นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดการเจียระไนพลอยในปีนี้ ได้แก่
รางวัลประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี
·       รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอำนาจ ทองดา
·       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ทองดา
·       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวิสุทธิ์ ไขศรี
   
รางวัลประเภทช่างเจียระไนทั่วไป
·       รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยา สิรินิมิตกุล
·       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางถวิล ตูนา
·       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายนิวัฒน์ ศรีสุรินทร์
    


เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2562
ประกาศศักดิ์ศรีแห่ง นครอัญมณีของไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น