เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

05 พฤษภาคม 2564

ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทยปรับเปลี่ยน54โรงแรม เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด -19 (COVID-19)รองรับผู้ป่วยได้กว่า10,000 เตียง

ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย (Alternative State Quarantine/ ASQ) หรือโรงแรมกักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine /ALQ)นำโดยพลเอกวัชริศพลมนต์มณีรัตน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาจากกระทรวงกลาโหมนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา กรรมการที่ปรึกษาด้านการแพทย์ชมรมจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพล..ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส กรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงจากกระทรวงกลาโหมและคุณเอกชัย ศรีกุเรชา ประธานชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทยได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกลับกลุ่มสมาชิกชมรมฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้องหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นที่โรงแรมในกลุ่มสมาชิกชมรมฯ จำนวน 54 โรงแรมทั่วประเทศไทยให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19(COVID-19) หรือฮอลพิเทล (Hospitel) เพื่อรองรับผู้ป่วย ที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงจำนวน 11,258 เตียง  โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนให้สามารถอภิบาลผู้ป่วยหนักที่ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนได้เต็มประสิทธิภาพ

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติให้เพิ่มระยะเวลากักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ทั้งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน (จากเดิม 7 วัน และ 10 วัน ) ทางชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine ASQ)  จึงได้จัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นที่โรงแรมจำนวน 137 โรงแรม ทั่วประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

พลเอกวัชริศพล มนต์มณีรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า

“ ขณะนี้มีโรงแรมจำนวน 54 โรงแรม กรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมสามารถปรับพื้นที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาให้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงได้จำนวน 11,258 เตียง นอกเหนือจากนี้ทางชมรมฯ ยังได้เตรียมวางแผนจัดหาวัคซีนจำนวน 5,200 โดส ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อฉีดให้กับพนักงานโรงแรมที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  พนักงานกลุ่มแรกจำนวน 5200 คนจะได้รับการฉีดวัคซีนในเดือน พฤษภาคม และ พนักงานในกลุ่มที่สอง จำนวน 4000คน จะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564

 

ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย (Alternative State Quarantine/ ASQ) หรือโรงแรมกักตัวทางเลือกระดับจังหวัด(Alternative Local Quarantine /ALQ)เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรมทั่วประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมี โรงแรมในกลุ่มสมาชิกในชมรม ฯ ทั้งหมด จำนวน 137 โรงแรมทั่วประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งชมรมฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต้องเข้า
สู่กระบวนการการกักตัว ซึ่งโรงแรมในกลุ่มสมาชิกชมรมฯ ทั้งหมดเป็นโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ที่เลือกใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดตลอดระยะเวลาการกักตัวตามที่รัฐบาลกำหนดไว้
 

ติดตามข่าวสารของชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย (ASQ/ALQ Club Thailand)
ได้ที่
เบอร์โทรศัพท์: +662 656 9797  อีเมล:asqalq.th@gmail.com                                                                 เฟสบุ๊ก:@asqalgclubthailand                            

ชมรม ASQ/ALQ Club Thailand เลขที่ 49 สุขุมวิท ซอย 2 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110 หมายเลขติดต่อ +662 656 9797 Email: asqalq.th@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น