เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 ตุลาคม 2564

ชวนร่วมงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11”

เปิดมิติใหม่ด้วยเบญจรงค์พาสเทล  

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน 

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” นี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 -24  ตุลาคม 2564 ณ โฮมสเตย์อุไรเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์
ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยเมื่อปี พ.ศ.2550 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสมุทรสาคร และในปี พ.ศ. 2560 กรมการค้าภายในเปิดตัวหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีเป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบภาคกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจในทุกด้านอย่างแท้จริง ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการและขยายช่องทาง การตลาด จนประสบความสำเร็จในการยกระดับชุมชนจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน ในการนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 

จึงได้มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เบญจรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553
ถึงปี 2564 โดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อีกทั้งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยววิถีไทยกำลังได้รับความนิยมจาก ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทางจังหวัดสมุทรสาครเล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวให้เติบโต ผู้ประกอบการค้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัด 

ภายใต้ความร่วมมือและการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน เทศบาลตำบลดอนไก่ดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น โดยเฉพาะหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี และอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน

ด้านนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีปีนี้  ผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในงานจะได้พบกับ กิจกรรมแสดง/จำหน่าย เบญจรงค์ ซึ่งลายที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ คือ ด้านการใช้สีเป็นสีละมุน โทนอ่อน (สีพาสเทล) มีลวดลาย ที่เน้นรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัย 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการเขียนลายเบญจรงค์ บนแก้วกาแฟ ลายจักรี อีกด้วย ,กิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/GI/สินค้าเกษตรของ จังหวัดสมุทรสาคร และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน และ ชมดนตรีสด (folk song) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 


นายวิชัย แตงเอี่ยม นายก ทต.ดอนไก่ดี กล่าวอีกด้วยว่า สำหรับการจัดงานทุก ๆ ปี ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม เลือกซื้อสินค้าภายในงานมากขึ้นเป็นลำดับ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมา เที่ยวชมงาน “สืบสาน..สีสัน.. สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2564
ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้จัดงานและผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย ที่ยังคงอนุรักษ์
และคงคุณค่าไว้ได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น