เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

15 มีนาคม 2565

DITP ดันผู้ผลิตสินค้า BCG ไทย หนุนเมกะเทรนด์ตลาดรักษ์โลกต่อยอดสู่งาน STYLE Bangkok

The Marché by STYLE Bangkok 2022          

DITP ดันผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ตอบรับกระแสเทรนด์โลก เดินหน้าเสริมพลังการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ชูสินค้า BCG ไทยในโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น              (The Marché by STYLE Bangkok 2022) จัดงานแสดงสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 25 มีนาคม 2565        

ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ยืนหยัดเคียงคู่ผู้ ประกอบการไทย สานต่อโครงการส่งเสริมการ ตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น หรือ The Marché by STYLE Bangkok 2022 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2565 บนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมๆ กับผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ กิจกรรม จับคู่เจรจาการค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) เพื่อกระตุ้นขับเคลื่อนการส่งออกไปพร้อมกับการจำหน่ายในประเทศ โดยเน้นนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น BCG เป็นหลัก          

การผลักดันส่งเสริมสินค้าและตลาด BCG นับเป็นวาระแห่งชาติโดยเป็นการดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิต ในการตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ขานรับนโยบายและเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับประเด็น Global warming และใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ The Marché by STYLE Bangkok 2022 ในครั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติหรือประกอบธุรกิจภายใต้ BCG Economy อันได้แก่ B - Bio หรือชีวภาพ หมายถึงมีการเน้นการใช้ ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ C - Circular หรือการหมุนเวียน มีการใช้งานผลิตภัณฑ์แบบเต็มวงจร สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือมีกระบวนการผลิต ที่เกิดของเสีย น้อยที่สุด และ G - Green หรือ สีเขียว มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน      

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่จะจัดแสดงภายในงาน แบ่งเป็นกลุ่ม Fashion & Leather, Gift & Premium, Houseware, Furniture, Wellness, Home & Decor ซึ่งรวมถึง สินค้าของขวัญ ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เครื่องครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของเล่น เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์สปา เฟอร์นิเจอร์ เคหะสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับแฟชั่น ผ้าผืน หนังผืน เส้นใย เส้นด้าย รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์เดินทาง สินค้ากลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าสำหรับแม่และเด็ก สินค้าผู้สูงอายุ สินค้าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่อาหาร

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนขยายช่องทางการตลาด แก่สินค้าไทยผ่านการจัดกิจกรรม พัฒนาส่งเสริมสินค้าและผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ STYLE Bangkok อันเกิดจากการ รวมงานแสดงสินค้า ไลฟ์สไตล์ 3 งานอันได้แก่ BIG+BIH, BIFF&BIL และ TIFF  ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 20 ปีด้วยกัน

The Marché by STYLE Bangkok 2022 หรือโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นในครั้งนี้ สานต่อจากงานครั้งที่ผ่านมาในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าการค้า สินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่นประมาณ 65 ล้านบาท นับเป็นการประกาศชัดถึงเจตนารมณ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมแสดงศักยภาพ และสร้างโอกาส ให้กับผู้ประกอบการ ไทย  อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิต สร้างเวทีที่สำคัญให้เกิดการพบปะสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเจรจาการค้ากับบรรดานักธุรกิจเจ้าของกิจการ ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ทั้งจากใน และต่างประเทศ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่มีคุณภาพจากผู้ส่งออกไทยด้วย

ผู้ประกอบการ BCG ที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการร่วมงานในระดับนานาชาติโดย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วยังจะ ได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และสินค้าของบริษัทในเว็บไซต์งานหรือสื่ออื่นๆ ของงาน และได้รับสิทธิในการเผยแพร่รายชื่อ ข้อมูล สินค้าของบริษัทใน Fair Catalogue

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2565 ผ่านทางอีเมล marchebystylebkk2022@gmail.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2254 6895

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น