เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

09 สิงหาคม 2565

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA


คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA) รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมระดับเอเชีย ประเภท Social Empowerment หรือ การเสริมสร้างพลังทางสังคม เป็นปีที่ 3 และรางวัลประเภท Corporate Sustainability Reporting หรือ การรายงานความยั่งยืนขององค์กร จาก  Enterprise  Asia  ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น