เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

11 สิงหาคม 2565

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ”บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” ประสบความสำเร็จเกินคาด

นายกฯ มอบรางวัลเกียรติยศ 17 สิงหาคม 2565

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ “โครงการประกวดบทเพลงเพื่อชีวิตและราชบัลลังก์” เป็นอีกโครงการซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้ นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์วงการเพลงและดนตรีในบ้านเราให้เติบโตอย่างมีทิศทางที่ดี

การประกวดชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลครั้งนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทั้งร้อง เล่น แต่งเพลง เป็นประกวดที่ครบวงจร ช่วยยกระดับขีดความสามารถ ภายใต้การบูรณาการจากศิลปิน ครูอาจารย์ทางด้านดนตรีชั้นนำทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังกำหนดกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เข้าประกวดทุกคน ด้วยฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ เข้าเวิร์คช็อปอย่างใกล้ชิด เสริมความรู้ เพิ่มประสบการณ์ ทักษะ และความมั่นใจแก่ทุกคนให้สามารถปรับตัว แสดงความสามารถอย่างเต็มที
รวมถึงช่วยสนับสนุนให้เกิดความพร้อมในทุกด้าน เป็นการเติมสิ่งที่ขาด รวมถึงเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนที่ควรเป็น จากการพัฒนาการอย่างเป็นมีระบบแบบแผน มีความถูกต้อง สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างรู้จริง

เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก โดยผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ทำให้การแข่งขันโดยรวมในครั้งนี้ เป็นที่ยอมรับ ชื่นชมอย่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ชมที่มาร่วมเชียร์กันหนาตา

การประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ มีผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 3  ลำดับได้แก่

1.ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

4.ระดับบุคคลทั่วไป 

โดยแบ่งเป็น ประเภทแต่งบทเพลง  ประเภทร้องเพลง  ประเภทวงดนตรี 

สำหรับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ 

 1. ประเภทแต่งบทเพลง •รุ่นประถม-มัธยมต้น  ธีรเดช วราภาพงษ์ นนทบุรี

•รุ่นมัธยมปลาย พัชพร อิ่มวรคุณ ปทุมธานี

•รุ่นอุดมศึกษา อรัญญา ภิระคำ นครสวรรค์

•รุ่นบุคคลทั่วไป นราธิป ปานแร่ กรุงเทพฯ

2. ประเภทประกวดร้องเพลง

•รุ่นประถม-มัธยมต้น ดช. ญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย เชียงใหม่

•รุ่นมัธยมปลาย อนพัช บรรเจิดศิลป์ นนทบุรี

•รุ่นอุดมศึกษา วรวรรณ โพธิ์เกาะ กรุงเทพฯ

•รุ่นบุคคลทั่วไป ศตคุณ คงฤทธิ์ สงขลา

3.ประเภทวงดนตรี

•รุ่นประถม-มัธยม

 วง The Bulgle Band กรุงเทพฯ

•รุ่นอุดมศึกษา

 วง Voize Academy Thailand กรุงเทพฯ

•รุ่นบุคคลทั่วไป

 วง Candy Man สุราษฏร์ธานี

คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความยินดีชื่นชมผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดทุกระดับที่ชนะรับรางวัลครั้งนี้ เปี่ยมความสามารถที่ดี เชื่อว่าจะพัฒนาไปได้อีกไกล และมีความสามารถเพียงพอ ที่จะเข้ามาสู่วงการนี้ได้เป็นอย่างดี

การจัดการประกวดครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญ ช่วยส่งเสริมสานต่อวงการดนตรีให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power อันจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ชื่อเสียงของประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

การแข่งขันการประกวดครั้งนี้ จึงนับเป็นการสร้างและให้โอกาสครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้ได้ประสบการณ์ทั้งร้อง เล่น แต่งเพลงเป็นอย่างดีจากศิลปิน ครูอาจารย์ ทีมงานระดับมืออาชีพ ทางดนตรีที่เป็นที่ยอมรับ ยกย่อง ต่างได้ร่วมช่วยบ่มเพาะ ขัดเกลา เสริมสร้างความพร้อมทุกด้านแก่ผู้เข้าประกวด จนผลลัพธ์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เป็นตามเป้าหมายบรรลุเจตนารมณ์ที่ กอ.รมน. ผู้ดำเนินโครงการครั้งนี้ตามที่คาดหวังไว้ทุกประการ

ทั้งนี้การแสดงดนตรีและพิธีการรับมอบรางวัล จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 13.00-18.00 น.
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ มอบรางวัลอันทรงคุณค่า ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ชั้น 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น