เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

23 พฤษภาคม 2566

กรมการท่องเที่ยวบุกเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ดึงผู้สร้างจากยุโรปถ่ายทำหนังในไทยกรมการท่องเที่ยวบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพาณิชย์ ออกคูหานิทรรศการประเทศไทยในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 76 นำเสนอสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของไทยที่มีศักยภาพและมีความพร้อมต้อนรับกองถ่ายต่างประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย คาดมีผู้เข้าเยี่ยมชมคูหานิทรรศการประเทศไทย จำนวนกว่า 750 ราย นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยกว่า 1,200 ล้านบาท


นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ (Cannes Film Festival 2023) ครั้งที่ 76 ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2566 ซึ่งงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์เป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ลำดับต้น ๆ ของโลกที่มีผู้สนใจ และเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้าง ผู้ผลิตภาพยนตร์ในทวีปยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีกำลังซื้อสูง จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะเน้นย้ำศักยภาพและความพร้อมในการรองรับคณะถ่ายทำจากต่างประเทศ โดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยในตลาดโลก ออกคูหานิทรรศการในนามประเทศไทย (Thailand Pavilion) เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยมาร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการจากประเทศต่าง ๆทั้งนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า การออกคูหานิทรรศการประเทศไทย ณ International Village ครั้งนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมต้อนรับกองถ่ายต่างประเทศ ความสามารถของทีมงานชาวไทย ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โรงแรมที่พักที่พร้อมรองรับกองถ่ายทำ การเดินทางที่สะดวกสบาย อุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัย การพักผ่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังการถ่ายทำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ในทวีปยุโรป นอกจากนี้ ยังได้มีการแถลงความสำเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกของประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์ (Thailand Happy Hour) รวมทั้งการเสวนาของผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศกับผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อแนะนำเชิญชวนให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

โดยจากสถิติปี 2565 พบว่า มีผู้สร้างภาพยนตร์จากทวีปยุโรปเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 95 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 828 ล้านบาท และมีผู้สร้างภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยจำนวน 19 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 193 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่สร้างรายได้ จากการถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุดในปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

กรมการท่องเที่ยวคาดว่า การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) ครั้งนี้ จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมคูหานิทรรศการของประเทศไทย จำนวนกว่า 750 ราย และนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยกว่า 1,200 ล้านบาท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยในภาพรวม ทั้งการจ้างงานและกระจายรายได้สู่บุคลากรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการไทยให้มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพ การให้บริการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยสู่ระดับสากล พร้อมกันนี้ เมื่อภาพความสวยงามและเสน่ห์ของประเทศไทยได้ปรากฏสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกผ่านสื่อภาพยนตร์แล้ว จะเกิดการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ นำรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น