เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

19 มิถุนายน 2566

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสลากสรรค์สร้าง เพื่อชุมชน ปีที่ 1-5

นำผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 47 ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่าย


วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี  พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 1-5  โดยสำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 - 2565 มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้วทั้งหมด 47 ซึ่งในขั้นตอนของการพัฒนาชุมชน เริ่มจากการลงไปในพื้นที่ชุมชนของทีมที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชน เช่น การจัดทำและออกแบบโลโก้รวมถึงสโลแกนของชุมชน การปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวและป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและเฉพาะตัวสำหรับแต่ละชุมชน การทำแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาทักษะคนในชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของการตลาดออนไลน์ การพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย การทําแคตตาล็อกสินค้าสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtuber ให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ช่วยพัฒนาสังคมอย่างเนื่องและยั่งยืน พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า  การดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา ชุมชนได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว ช่องทางการจำหน่ายสินค้าการประชาสัมพันธ์ และการจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และขยายผลการสร้างรายได้ในระยะยาว ให้เป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน 

โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าของชุมชนในวันนี้ จะ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในทางหนึ่ง และจะทำให้เกิดการบอกต่อเรื่องราว เอกลักษณ์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยสื่อมวลชน พนักงานและผู้ที่มาใช้บริการที่สำนักงานสลากฯ ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันนำพาให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการนำเรื่องราวความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนของทั้ง 47 ชุมชนในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน มาจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเปิดให้พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน  มีกำหนดการจัดแสดงในวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 7.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น