เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

09 สิงหาคม 2566

กรมการท่องเที่ยว ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs


กรมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดอบรม "การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs” พร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสนใจ เข้าร่วมอบรมกว่า 400 คน


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (UNDP) ร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม MR 110 ชั้น Level 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งระหว่างพิธีเปิดการอบรม Ms.Irina Goryunova Resident Representative. a.i. UNDP Thailandผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ได้ร่วมกล่าวถึงบทบาทของ UNDP ในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับประเทศไทย 


การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแนวทางการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถนำไปปรับใช้ และกลับไปพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย

ให้ยั่งยืนต่อไป โดยการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ บรรยายในหัวข้อ อาทิ การวางแผนและบริหารเชิงบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหน่วยงานภาครัฐผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม BCG Model การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมด้านการท่องเที่ยวโดยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ Tourism and Sustainable Development Goals (SDGs) และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืนด้วย SDGs 

ทั้งนี้ การอบรมทั้ง 3 พื้นที่ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกว่า 400 คน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เทศบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว กองทัพบก เป็นต้น

#กรมการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #TourismandSustainableDevelopmentsGoals #SDGs#บุคลากรภาครัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น