เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

21 พฤศจิกายน 2566

เครือ รพ. พญาไท–เปาโล ร่วมกับ SCG รับรองมาตรฐาน WELL Health and Safety Rating System กลุ่มโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก


เครือ รพ. พญาไท–เปาโล ร่วมกับ SCG พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายในอาคาร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน WELL Health and Safety Rating System เป็นกลุ่มโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสถานพยาบาลไม่ใช่เพียงการดูแลเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น หากยังต้องครอบคลุมไปถึงบุคลากรที่ทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย การใช้มาตรฐานความสะอาดมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังชุมชน และอาจส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในสังคม

คุณศศิธร มูลสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม โรงพยาบาลพรีเมี่ยม เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล รักษาการผู้อำนวยการสายจัดซื้อ บริหารสัญญา บริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลผู้อำนวยการประจำสำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวในฐานะตัวแทนทีมแพทย์ และผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ว่า “ในฐานะโรงพยาบาลไทย พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Well Health and Safety Rating System เป็นกลุ่มโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลและลูกค้าที่มารับบริการ” 

คุณศศิธร กล่าวต่อว่า “เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคน โดยฐานลูกค้าหลักของของเครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล มีทั้งกลุ่มชาวไทย และชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในไทยและบินมาเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ การที่เครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้รับการรับรอง WELL Health and Safety Rating System เป็นกลุ่มโรงพยาบาลแรกของโลกที่ได้รับการรับรองนั้น  ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยเทียบเท่าตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ซึ่งเราตั้งใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่หลากหลายของเรา”

WELL Health and Safety Rating System เป็นมาตรฐานการรับรองอาคาร ที่เราได้รับการให้คำปรึกษาจากทาง SCG ในการดำเนินการยื่นขอคำรับรองจาก IWBI (International Well Building Institute) องค์กรที่ให้การรับรองอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี ที่ยึดถือข้อมูลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกอาคารและการใช้งาน สามารถตรวจสอบนโยบายการบริหารจัดการ มาตรการการดูแลพื้นที่ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอาคารและแผนรับมือฉุกเฉินต่าง ๆ โดยประกอบด้วย 23 มาตรการ ที่จะคำนึงถึงเรื่อง กระบวนการดูแลเรื่องความสะอาดและอนามัย แผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การเข้าถึงการดูแลเรื่องสุขภาพต่าง ๆ การดูแลคุณภาพของน้ำและอากาศ และการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมประโยชน์ของการดำเนินการสำหรับโรงพยาบาล ได้แก่

● เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลที่ดำเนินการเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยจะได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจมากกว่า

● ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร การที่โรงพยาบาลให้พื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีมาตรการดูแลให้บุคลากรมีสุขภาพดี เป็นการส่งเสริมสุขภาวะให้กับบุคลากร ซึ่งส่งผลดีในระยะยาวกับองค์กร

● ประหยัดค่าใช้จ่ายจากประสิทธิภาพของอาคารที่ดีขึ้น พื้นที่ที่มีการออกแบบ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย สามารถทำให้ องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายจากประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายพนักงานและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ลดลง

สำหรับบางส่วนของมาตรการที่ เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ดำเนินการ ได้แก่

● คุณภาพของน้ำที่ใช้ในโรงพยาบาล การดำเนินการ WELL Health and Safety ทำให้ทุกโรงพยาบาลได้ ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ผู้ใช้งานสมารถมั่นใจในความสะอาดสำหรับ การประกอบอาหารและบริโภค

● ความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยผู้มีการตรวจสอบผู้ให้บริการ อาหารและเครื่องดื่มภายในทุกโรงพยาบาล ว่าได้รับตรารับรองเรื่องสุขอนามัย เช่น ตรา Clean food Good Taste โดยกระทรวงสาธารณสุข

● นโยบายการดูแลสุขภาวะของพนักงานทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น การสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีน การดูแลความเป็นอยู่และสภาพจิตใจกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันไม่คาดคิดต่างๆ (ไฟไหม้ สภาวะโรคระบาด ความรุนแรงในครอบครัวและที่ทำงาน)

● การดูแลความสะอาดในพื้นที่ โดยมีการดูแลพื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่น ปุ่มลิฟต์ ประตู ราวบันได ทุกครึ่งชั่วโมง รวมถึง ส่งเสริมให้ ผู้ใช้งานอาคารรักษาความสะอาด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ เช่น จัดวางจุดล้างมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย และสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

Rachel Hodgdon, President and CEO, IWBI กล่าวว่า The WELL Health-Safety Rating คือมาตรฐานสำหรับการจัดการอาคาร และดูแลสุขภาวะที่ดีแก่ผู้คน บุคลากรในองค์กร ตลอดจนผู้ใช้บริการให้ปลอดภัย ทั้งนี้ผมขอแสดงความยินดีกับกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กับความสำเร็จในครั้งนี้ ในการเป็นผู้นำด้าน Healthcare 

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด เปิดเผยว่า “ทางSCG มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษาแก่ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก IWBI โดยความร่วมมือในครั้งนี้  ถือเป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานใหม่ของสุขอนามัยภายในอาคารโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นที่แรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว  และหวังว่าการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรต่าง ๆ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้ชีวิตในอาคารอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น