เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

15 ธันวาคม 2566

สุนทร -อารยา อรุณานนท์ชัย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สุนทร - อารยา อรุณานนท์ชัยบริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ และ
มีดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ กนธีร์ ติรวิภาส และฉวีวรรณ ทรรศนะวิภาส ร่วมมอบ


ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น