เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

12 มีนาคม 2567

เครือข่ายเป็นหูเป็นตาฯ ติดอาวุธผู้นำเยาวชนรุ่นจิ๋ว!!

“ผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตา” ฝึกทักษะความปลอดภัยทางถนน เน้น 4 ระวังต้องรู้!! เพื่อลดอุบัติเหตุ

ภายใต้แคมเปญ “ระวังหมดอายุ STAY SAFE” เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พัฒนาถนนสาทรเป็นต้นแบบถนนปลอดภัย  หรือ ปลอดอุบัติเหตุ ล่าสุด ร่วมกับ กทม. โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการสนับสนุนของ สสส. จัดกิจกรรม “อบรมผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม” หรือ Social Ear Social Eye Bees for Road Safety  ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร มุ่งเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะความปลอดภัยทางถนน ให้กับน้องๆ เยาวชน ได้เรียนรู้ผ่าน 4 ฐานกิจกรรม เน้นย้ำ 4 ระวัง ต้องรู้ คือ ระวังทางข้าม ระวังทางแยก ระวังความเร็ว และระวังน็อก  ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร เรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

สำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อบ่มเพาะและเพิ่มพูนทักษะชีวิต ให้เยาวชนสามารถใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ดร. อุดม หงส์ชาติกุล  ประธานเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม กล่าวว่า  “เด็กและเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก    จากการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน  ซึ่งเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักมากที่สุด   และสามารถทำให้พฤติกรรมของผู้ใหญ่หรือคนในสังคมเปลี่ยนแปลงได้  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมีการบ่มเพาะ ให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ และมีทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถทำหน้าที่เป็น “ทูตน้อยหรือผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม” ในการสะกิดเตือนคนที่เขารัก และคนที่รักเขา ให้มีความระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตสาทรที่มีการจราจรคับคั่ง   ทำอย่างไรให้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ มาเรียนหนังสือ มาทำงาน หรือมาท่องเที่ยว เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน”
           

กิจกรรมอบรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้น ป.4-5-6 ของโรงเรียนวัดยานนาวา และชั้น ป.5 ของโรงเรียนวัดดอน รวมจำนวน 165 คน เข้าร่วม บรรยากาศสนุกสนาน  น้องๆ ได้เรียนรู้ ได้ทดลองปฏิบัติจริง ผ่าน 4 ฐานกิจกรรม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ฐาน บอร์ดเกม “ระวังหมดอายุ” เกมส์ฝึกทักษะชั้นเยี่ยม ที่พี่ๆ ทีม MAYDAY นำมาสอนและให้น้องๆ ได้ฝึกฝนกัน   ฐานวินัยจราจร โดยทีมครูตำรวจ จากกองบังคับการตำรวจจราจร ที่ขนเอาความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร เช่น เครื่องหมายกฎจราจรสำคัญๆ มาให้รู้จัก  เรื่องความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อก ซึ่งวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด นำหมวกกันน็อกมามอบให้กับน้องๆ ด้วย  และที่ได้รับความสนใจ และถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ คือ กิจกรรมยกมือข้ามทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของคนข้ามถนน  ซึ่งครูตำรวจจราจรกลาง นำโดย พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ร.ต.ต.เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์ กองบังคับการตำรวจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจยานนาวา และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสาทร  ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ให้เยาวชนอย่างเต็มที่ ทั้งสาธิตการข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัย และพาน้องๆ ไปฝึกข้ามทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนจริง  ที่ต้องคอยชะเง้อดูรถ ไม่เล่น ไม่คุย เวลาข้ามถนนให้ยกมือขึ้นสูงๆ  ถ้ามากับผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่จูง ในการฝึกอบรมครั้งนี้น้องๆ ยังมีโอกาส ร่วมกันระดมสมอง  และร่วมออกแบบ ให้ถนนเมืองไทยปลอดภัย  ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนว่า  อยากให้ผู้ใหญ่ไม่ขับรถเร็วเกินไป  และอยากให้ผู้ใหญ่หยุดรถให้เด็กข้ามถนน                                                                                           

ภายหลังการอบรมลองมาฟังเสียงสะท้อนกัน พวกเขาได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง เริ่มที่    ด.ช.อภิรักษ์ เบ็ญมาส หรือ ช้างน้อย ป.5 โรงเรียนวัดดอน เล่าว่า “รู้สึกสนุกและได้ความรู้มาก  โดยเฉพาะฐานป้ายจราจร ที่มีป้ายที่ไม่รู้จัก เช่น ป้ายทางด่วน และที่คิดว่ามีประโยชน์มากคือเรื่องหมวกกันน็อก ซึ่งปกติผมมารร.สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง อยากให้ทุกคนสวมหมวกกันน็อก และต้องสวมอย่างถูกวิธี เวลาเกิดอุบัติเหตุหมวกจะได้ไม่หลุด ครับ” 

                                                                                                      
ด้าน ด.ช.วิทธิพงษ์ แก้วอำนาจ หรือ กัน ป.5 โรงเรียนวัดดอน เล่าว่า “ได้ฝึกการข้ามทางม้าลาย ที่ก่อนข้ามต้องมองซ้ายมองขวา แล้วยกมือสูงๆ ตอนที่กำลังข้ามให้คนขับรถเห็น และต้องไม่เล่นกัน ทุกครั้งที่คนขับหยุดรถให้ข้ามเราต้องโค้งขอบคุณด้วย จากการอบรม ทำให้เห็นความสำคัญของหมวกกันน็อกมากขึ้น ว่าต้องใส่ทุกครั้งที่ใช้รถ ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุ อาจจะเสียชีวิตได้”

                                                                                                       
สำหรับ ด.ญ.กัญชรส ศรีสมบัติ หรือ เกรซ ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดยานนาวา เล่าว่า “ได้เรียนรู้ป้ายจราจร เครื่องหมายต่างๆ มากขึ้น  ได้รู้จักป้ายที่มีรูปรถไฟ ป้ายที่มีรูปเครื่องบิน ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และได้เรียนรู้การข้ามถนนอย่างถูกต้อง การใช้หมวกกันน็อก ได้เล่นการ์ดเกม ชอบฐานการ์ดเกมมากที่สุด เพราะสนุกและมีคะแนน”ปิดท้ายที่ ด.ช.ปัณณทัต เหมือนสวรรค์ หรือ เน ชั้น ป. 5 โรงเรียนวัดยานนาวา เล่าว่า “ได้เรียนรู้ป้ายทางด่วน ป้ายห้ามจอด ได้รู้ว่าหมวกกันน็อก มีความแข็งแรงต่างกัน หมวกแบบไฟเบอร์ป้องกันการกระแทกได้ดีกว่าแบบพลาสติก จึงมีความปลอดภัยมากกว่า  อีกฐานที่ได้เล่นคือฐานระดมสมอง ได้วาดรูปสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต  คือหมวกกันน็อก ในอนาคตจะมีเครื่องฉายภาพไปข้างหน้า สามารถดูข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ ได้ เพื่อเราจะไม่ต้องก้มดู ตอนนี้เห็นความสำคัญของหมวกกันน็อกมากขึ้น ต่อไปจะใส่ทุกครั้งที่ซ้อนท้ายใช้รถ และจะไปบอกทุกคนใส่หมวกกันน็อก เพื่อป้องกันสมองจากแรงกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุ”

                                                                                                       
ด้วยเชื่อมั่นในพลังเยาวชน และเชื่อว่า การสร้างวินัยจราจร และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่เยาว์วัย จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม ยังคงเดินหน้าแคมเปญ “ระวังหมดอายุ” และกิจกรรม “อบรมผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน” โดยขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดเขตบางรัก และเขตสาทร เป็นโรงเรียนนำร่อง รวม 7 โรงเรียน 

ผู้สนใจมีส่วนร่วมหนุนเสริม หรือร่วมมือเพื่อการขยายผล สามารถ ติดต่อได้ที่
Facebook Page: เป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม https://www.facebook.com/penhoopentar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น