เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

14 มิถุนายน 2567

พช.จับมือไปรษณีย์ไทย เดินหน้าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP อัตราพิเศษ

หวังลดต้นทุนการขนส่งช่วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  2567  เวลา 14.00 น. ณ เวทีกลาง ภายในการจัดงาน OTOP Midyear 2024 อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่าง

กรมการพัฒนาชุมชน กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน นายณัฐพล ศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด นางสาวฑัชชา ปรีดาวิจิตรกุล  ประธานเครือข่าย OTOP ระดับประเทศ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ ซึ่งจะเป็นการช่วยลด ต้นทุนด้านการขนส่ง รวมถึงลดภาระการขนส่ง ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  

นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งรวมถึงลดภาระการขนส่งซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น 


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาตั้งแต่ปี 2544 (รวม 24 ปี) ด้วยการนำทรัพยากรในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้ง เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างแพร่หลาย และในปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มาลงทะเบียน จำนวน 101,890 กลุ่ม/ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 233,566 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งตลาด OFFLINE เช่น การจัดงาน OTOP Midyear , งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี , การจัดงาน OTOP CITY  และการตลาด ONLINE เรามี Website : OTOP TODAY ที่มีผลิตภัณฑ์มากถึง 61,344 รายการ มีการคลิกเข้ามาสั่งซื้อสินค้าถึง จำนวน 19,065,983 ครั้ง และมีการเข้าชมผลิตภัณฑ์ จำนวน  39,410,924 ครั้ง  

ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขสอดคล้องกับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นรายได้ที่กระจายลงไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ต่อไป เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ในระดับพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข


   

ขอขอบคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทยไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงต่อไป  

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือต่อเนื่องในบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTOP พึงพอใจในการใช้บริการ นำมาสู่เป็นการลงนาม ครั้งที่ 2 ของความร่วมมือให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOPบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์อย่างครบวงจร เล็งถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีกลุ่ม OTOP เป็น Soft Power ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการลดต้นทุนต้านการขนส่ง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า OTOP กระจายสู่แหล่งชุมชนต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข เรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น "พร้อมสั่ง พร้อมส่ง" มุ่งหวังให้เป็นช่องทางใหม่ของคนไทยเพื่อคนไทยช่วยเหลือกลุ่ม OTOP กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผุ้ประกอบการรายย่อยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดย "พร้อมสั่ง" เป็น Online Shopping ขณะที่ "พร้อมส่ง" Online Delivery ให้บริการรถขนส่ง สุดท้ายนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ยืนยันที่จะพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการทุกด้านเพื่อสนองตอบต่อความร่วมมือให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมขน เพื่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่ม OTOP กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น