เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

14 มิถุนายน 2567

กรมการท่องเที่ยวเตรียมแนะนำสถานที่ถ่ายทำ และมาตรการ Incentive หวังดึงผู้สร้างหนังจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ 2024


กรมการท่องเที่ยว (DOT) โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (TFO Thailand Film Office) มีกำหนดเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 26 (Shanghai International Film Festival 2024) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2567

การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม ออกคูหานิทรรศการขนาด 54 ตารางเมตร ในนามทีมประเทศไทย “Content Thailand” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ไทยให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และเป็นพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจกับคู่ค้าและพันธมิตรต่างชาติอีกด้วย


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “กรมการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ ณ นครเซี่ยงไฮ้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลภาพยนตร์ที่มีการซื้อ-ขายภาพยนตร์ และมีบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในพื้นที่จำนวนมาก โดยเฉพาะบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่มีศักยภาพ และมีงบประมาณการลงทุนสูง จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะถ่ายทำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เลือกเดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย”

โดยในปีนี้กรมการท่องเที่ยวได้นำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมาเผยแพร่ภายในงาน อาทิ หนังสือภาพ โบวชัวร์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาจีน รวมทั้งได้มีการนำข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มาแสดงบนบอร์ดนิทรรศการอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงาน “Creativity Unleashed: Strengthening Thailand and China ‘s Partnership in Film and Content Industry” เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ของไทยและจีน ซึ่งจะมีการแนะนำสถานที่ถ่ายทำ มาตรการ Incentive และการอำนวยความสะดวกของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนแก่คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ


อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการท่องเที่ยวตั้งเป้ารายได้จากคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดระยะเวลาการออกคูหานิทรรศการฯ จำนวนมากกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างงานให้กับทีมงานชาวไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของไทยออกสู่สายตาผู้ชมภาพยนตร์ต่อไป

ข้อมูลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (TFO Thailand Film Office) https://sites.google.com/tfo.dot.go.th/filmingthailand-th
Facebook: TFO Thailand Film Office

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น