เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

14 มกราคม 2564

“DUGA” แนะสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโรคระบาดปีฉลู

พร้อมร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชนเข้าสู่ตลาดยุคดิจิทัล
ในงาน X Campus Ads Idea Contest 2020

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) แนะสร้างแบรนด์ฝ่าวิกฤติโควิด-19 และเศรษฐกิจถดถอย ปี2564 เผยคลิปวีดีโอโฆษณาบนโลกออนไลน์ไม่ต้องแพง แต่ครองใจลูกค้า พร้อมประกาศทีมชนะเลิศ โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 เวทีสร้างสรรค์ประชันคลิปวีดีโอโฆษณา ที่เตรียมความพร้อมให้นิสิต นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง  

นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กล่าวว่า ในปี 2564 ด้วยภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายองค์กรมีแผนลดงบประมาณการสร้างแบรนด์ 
แต่ในมุมกลับกันนี่คือโอกาส ที่จะสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคให้รู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้น เพราะโลกอนาคตองค์กรธุรกิจต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้ต้องเร่งสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง และพร้อมจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้นการใช้งบ ประมาณเพื่อสร้างแบรนด์บนแพลตฟอร์มต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่หนักหน่วงในปีหน้า อย่าคาดหวังเพียงยอดขายในระยะสั้น แต่นักการตลาดจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ และมีการทำการตลาดอย่างยืดหยุ่น ภายใต้การสร้างแบรนด์ที่เข้มข้นอย่างยั่งยืน ใส่ใจพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งลูกค้าทางตรง และลูกค้าชี้นำที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น เพื่อน คนในครองครัว ที่มักจะมีคอมเมนต์หรือจูงใจให้ลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของเราได้ ดังนั้นนักการตลาดควรใส่ใจพฤติกรรมของคนที่เป็นลูกค้าชี้นำด้วย 

สำหรับนักการตลาด โดยเฉพาะในโลกดิจิทัลที่มีความซับซ้อน เราไม่สามารถนำความรู้เดิมมาใช้ในโลกปัจจุบันได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้บริหารองค์กรไม่ควรชะล่าใจ วางแผนการตลาดเพียงระยะสั้น แต่ควรมีการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในระยะยาว หลากหลายคอนเทนต์ และแพลตฟอร์ม

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 

นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

นายยงยุทธ ทองกองทุน Senior Director of New Business บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด 

ดังนั้น  สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้เล็งเห็นถึงการสร้างบุคลากร และเตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตนักศึกษา ก่อนที่จะจบการศึกษา จึงจัดการแข่งขันประกวดคลิปไวรัล โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้มีน้องๆ ส่งผลงานมาในรอบคัดเลือกกว่า 1,185 ทีม จากทั่วประเทศ และคัดเลือกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย 25 ทีม 

ทั้งนี้ โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 

โดยผลการประกวดโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม Cam A จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม ไม่มีก็ไม่มี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ ทีม เขต 12 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ทั้งนี้ นางสาวกัลยา กล่าวย้ำถึงการจัด โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งทำให้เห็นผลผลิตของโครงการ ที่น้องๆ หลายคนได้พัฒนาตัวเองจนเป็นบุคลากรสำคัญในตลาดแรงงาน ซึ่งแนวคิดสำคัญของโครงการนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานจริงกับผู้ประกอบการ โดยทางแบรนด์จะมีโจทย์ให้แต่ละทีมทำคลิปวีดีโอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และมีเงินทุนให้ทำงานจริง ขณะที่แบรนด์พันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการจะได้ไอเดียจากน้องๆ   

จากการทำโครงการต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่า ผลงานของนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ มักจะได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ ขณะที่เด็กในสถาบันรองๆ ยังค่อนข้างมีปัญหาในเนื้อหาของงาน สิ่งนี้ทำให้เห็นว่า หากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยลดชั่วโมงการสอนวิชาการ และให้พื้นที่คนทำงานจริงในวงการ เข้าไปแนะนำนักศึกษามากขึ้น จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากขึ้น ดังนั้นเป้าหมายของจัดโครงการ X Campus Ads Idea Contest ในปีหน้า จะมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น เพื่อบ่มเพาะทักษะที่ไม่มีในห้องเรียนร่วมกัน 

ด้าน นายยงยุทธ ทองกองทุน Senior Director of New Business บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ซึ่งร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการประกวดที่นักศึกษาได้ทำงานกับเจ้าของแบรนด์จริง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญก่อนจบการศึกษา 

เพราะด้วยความที่ยุคนี้มีแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลาย ทำให้คนที่เสพสื่อสามรถเปลี่ยนตัวเองมาทำสื่อได้ ดังนั้นทุกคนสามารถทำสื่อได้หมด ด้วยเทคโนโลยีที่สะดวกสบายขึ้น ทำให้คนเสพสื่อมีความคิดเปิดกว้างในการรับรู้ ดังนั้นการทำโฆษณา หรือการจัดแคมเปญต่างๆ อาจไม่ต้องใช้โปรดักชั่นที่มีราคาแพง แต่งานที่ออกมาต้องมีไอเดีย ถึงจะทำให้คลิปวีดีโอนั้นได้รับการตอบรับจากผู้ชม  

“สำหรับการทำโปรดักชั่นของงานโฆษณาในปีหน้า ผู้ประกอบการจะต้องมีคอนเซ็ปต์ที่สอดคล้องกับงานโปรดักชั่น เพราะถ้ามีการวางคอนเซ็ปต์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ งานโปรดักชั่นบางอย่างก็ไม่ต้องจ่ายในราคาสูง แต่ถ้าเป้าหมายของแบรนด์ต้องการจะสื่อสารผ่านโฆษณาที่มีความหรูหรา ก็ต้องจ่ายค่าโปรดักชั่นที่แพงตามไปด้วย” นายยงยุทธ กล่าวทิ้งท้าย

นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้ทำงานจริง มีเงินทุนให้ จึงมีนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมมากขึ้น โดยผลงานและมุมมองของน้องๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยปีหน้าทางโครงการจะมีการอบรมให้กับน้องๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากบุคลากรที่ทำงานจริงให้มากขึ้นกว่าปีนี้ 

ด้าน นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มองว่า การมาร่วมสนับสนุน โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 นอกจากแบรนด์จะได้ไอเดียจากการทำคลิปไวรัลของน้องๆ แล้ว บุคลากรยังได้แลกเปลี่ยนมุมองใหม่ๆ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้หน่วยงานต้องหันมาทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น และกลุ่มคนรุ่นใหม่ถือเป็นเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสาร 

นางสาวพิชญาภา อิงคุทานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขา Digital mediaมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ตัวแทนทีม Cam A ที่รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาได้แสดงออก และเป็นเวทีสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานจริง เพราะปัจจุบันแวดวงการทำงานโฆษณามีการแข่งขันสูง 

ยิ่งในภาวะปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องการจะได้คลิปวีดีโอที่จะสื่อสารกับลูกค้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งถ้าเรามีฝีมือและไอเดียตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนเป็นคลิปไวรัลได้ ก็จะมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง  

นางสาวภาวิมล งอธิราช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแทนทีม Money is calling me ซึ่งได้รับรางวัล Popular Vote กล่าวว่า หลังจากทางทีมได้รับโจทย์จากเจ้าของแบรนด์ ที่ต้องการคลิปวีดีโอที่มีความสนุก และตอบโจทย์แบรนด์เวชสำอาง ก็กลับมาทำแบบสำรวจพฤติกรรมของ

นางสาวพิชญาภา อิงคุทานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์
สาขา Digital mediaมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 200 คน จนพบว่าคนส่วนใหญ่จะเร่งทำงานตอนใกล้จะส่งทำให้เกิดความเครียดและสิวขึ้น จึงเป็นที่มาของคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผี และมีการเปรียบเทียบว่าวัยรุ่นกลัวสิวมากกว่าผี

ขณะเดียวกัน หลังจากโพสต์คลิปลงในสื่อออนไลน์แล้ว จะมีการแชร์ไปตามเพจที่เกี่ยวกับความงาม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยโครงการนี้ถือเป็นประตูแห่งโอกาสที่เปิดกว้างให้นักศึกษาได้ทดลอง แม้เรียนด้านการตลาด แต่ก็สามารถเข้ามาร่วมได้ และถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเองด้วย   

โดยโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ถือเป็นอีกพื้นที่สร้างสรรค์ ที่จะทำให้นิสิต นักศึกษา
ได้มีพื้นที่ในการทดลองความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดองค์ความรู้ที่ไม่มีในห้องเรียนอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น