เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 ตุลาคม 2565

รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022


ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 แก่ อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดโดยดร.ประสิทธิ์ ทีฆาพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ซึ่งมีดร.ศรีภูมิ สุขเนตร, วิทัย รัตนากร, ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, และนายแพทย์นิธิ มหานนท์ ร่วมรับรางวัลด้วยเนื่องในวันเทคโนโลยี่แห่งชาติ ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระบิดาเทคโนโลยี่แห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน ครอบครัว และอุทิศตนให้ประเทศชาติในด้านต่างๆ มีการนำเทคโนโลยี่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 แก่ อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดโดยดร.ประสิทธิ์ ทีฆาพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ซึ่งมีดร.ศรีภูมิ สุขเนตร, วิทัย รัตนากร, ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, และนายแพทย์นิธิ มหานนท์ ร่วมรับรางวัลด้วยเนื่องในวันเทคโนโลยี่แห่งชาติ ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระบิดาเทคโนโลยี่แห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน ครอบครัว และอุทิศตนให้ประเทศชาติในด้านต่างๆ มีการนำเทคโนโลยี่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น