เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

21 มิถุนายน 2567

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความเข้าใจ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย 2567

มัคคุเทศก์ ถือเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และเป็นกำลังขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วันนี้ (21 มิถุนายน 2567) กรมการท่องเที่ยวได้จัดงานเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2567 โดยมี
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”
โดยมีผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์ ผู้แทนสมาคมด้านการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การชี้แจงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง และนำเสนอการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่กรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาต่อยอด เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งเป็นการปรับการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยและบริบทของสังคมปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ที่อาชีพมัคคุเทศก์พึงได้รับประโยชน์จากกองทุนการออมแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่มัคคุเทศก์ โดยมีผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

จอยลิเดย์ จัดงานต้อนรับและขอบคุณพันธมิตรจากงาน IAAPA Expo Asia 2024

พร้อมผนึกกำลังเสริมศักยภาพย้ำความเป็นผู้นำศูนย์รวมเครื่องเล่นในศูนย์การค้าสำหรับครอบครัว


นายสรวิศ ปัญจมณีโชติ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทแฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด นำทีมผู้บริหาร พนักงานจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และขอบคุณพันธมิตรจากบริษัทชั้นนำทั้งจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ในโอกาส
ที่เข้ามาร่วมแชร์นวัตกรรมความบันเทิงในงาน IAAPA Expo Asia 2024 ภายใต้ชื่อ Welcome & Thank You Party ที่ให้การสนับสนุน

ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอุปกรณ์เครื่องเล่นเกม เสริมสร้างทักษะ และสร้างประสบการณ์แห่งความสุขสำหรับครอบครัวร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด  โดยงานเลี้ยงต้อนรับและขอบคุณนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องเปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก กรุงเทพฯ

20 มิถุนายน 2567

รพ. พญาไท 1 ยกระดับ Excellence Neuroscience Center

ตอกย้ำการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท แห่งอนาคตครอบคลุมทุกมิติ 


(20 มิถุนายน 2567 : กรุงเทพฯ) – โรงพยาบาลพญาไท 1 ในเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ชูศักยภาพ ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท (Excellence Neuroscience Center) ที่มาพร้อมทีมแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกมิติการรักษา

นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 กล่าวว่า “จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2566 พบว่า ผู้ป่วยที่เป็น ‘โรคหลอดเลือดสมอง’ ในประเทศไทยสูงถึง 349,126 ราย และยังพบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกกว่า 30% ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอยู่ที่ 2.5% นอกจากนี้ ยังมีโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย เช่น ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เนื้องอกในสมอง โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น โรคเหล่านี้จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะทุกวินาที คือ ‘วินาทีชีวิต’ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจส่งผลต่อชีวิตได้”

“โรงพยาบาลพญาไท 1 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับการบริการและการป้องกันโรคทางสมองและระบบประสาท รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงโรค เพื่อรับมือกับผู้ป่วยด้วยโรคทางสมองและระบบประสาท พร้อมเสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้นตามคาดหวัง โดยคำนึงถึง 'Value - Based Healthcare' คุณค่าการรักษาที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ในระดับมาตรฐานสากล” นพ. อภิรักษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นพ. อภิรักษ์ อธิบายต่อว่า “ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท (Excellence Neuroscience Center) เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพญาไท 1 แพทย์ชำนาญการของเราสามารถรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาทที่มีอาการซับซ้อนรวมถึงภาวะวิกฤต ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งของทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขาที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

พญ. นภาศรี ชัยสินอนันตกุล ผู้อำนวยการศูนย์สมอง และระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 1 กล่าวเสริมว่า “ระบบประสาทเป็นระบบที่ซับซ้อน ความผิดปกติของระบบประสาท และข้อบกพร่องของโครงสร้าง ถือเป็นภัยเงียบที่นำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความรุนแรงลงได้ หากได้รับการประเมินและรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีและถูกต้องโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง”
4 มิติหลักการรักษาโรคด้านสมองและระบบประสาท ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย

พญ. นภาศรี อธิบายเพิ่มเติมว่า Excellence Neuroscience Center ของโรงพยาบาลพญาไท 1 มีความพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และความชำนาญขั้นสูงในการดูแลรักษาสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีระบบไร้รอยต่อ ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุกภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง และเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ศูนย์ Excellence Neuroscience Center ให้บริการดูแลรักษาโรคด้านสมองและระบบประสาทครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่

⦁ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) – การตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือแตก ซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นภาวะอัมพฤกษ์-อัมพาต ด้วยการทำอัลตราซาวน์หลอดเลือดคอ (CDUS – Carotid Doppler Ultrasound) เพื่อตรวจหาภาวการณ์อุดตันของหลอดเลือดบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง

⦁ พาร์กินสัน - โรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง ทำให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหว ให้การรักษาด้วยยาและเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองส่วนลึก 

(Deep Brain Stimulation: DBS)

⦁ ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ – สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการด้วย PET scan (ตรวจระดับโปรตีนอมิลอยด์และทาว ในน้ำไขสันหลัง) 


⦁ เทคโนโลยีรังสีร่วมรักษาสมองและระบบประสาท ( Interventional Neuroradiology ) – เป็นการตรวจ และรักษาโรคทางสมอง และประสาทไขสันหลังด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดชนิดสองระนาบ Biplane Digital Subtraction Angiography ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับตรวจรักษาทางการแพทย์ สามารถสร้างภาพ 3 มิติของหลอดเลือดและแผนที่หลอดเลือด ช่วยให้รักษา

ได้อย่างตรงจุด แม่นยำ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเปรียบเทียบการไหลเวียนของเลือดในสมองก่อนและหลังการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดตีบ เช่น หลอดเลือดสมองหรือหัวใจตีบ แพทย์สามารถใส่สายสวนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือด และถ้าจำเป็นสามารถใส่สเต็นท์เพื่อป้องกันการตีบซ้ำได้ ผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นไม่กี่วันก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติได้มากขึ้น

18 มิถุนายน 2567

กิจกรรม เก็บขยะชายหาดวันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day)

 

Shelldon จากบริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในเครือ ที แอนด์ บี และสมาคม บลูคาร์บอน โซไซตี้ได้รับเกียรติจาก โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Beach Cleanup - The Kilos of Love  เก็บขยะทะเล ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในวันดังกล่าว  ณ หน้าหาดโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

โดย Shelldon และสมาคมบูลคาร์บอน โซไซตี้ ได้รับเชิญร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งเป็นวิทยากร บอกกล่าวถึงความสำคัญในการปกป้องชายฝั่งและการอนุรักษ์ทะเล เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่เริ่มได้จากตัวเอง เพื่อช่วยลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2567 วันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่ถูกกำหนดมาเพื่อการร่วมตัวขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดทำกิจกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทรให้ทุกคนใส่ใจ และร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทรที่เป็นแหล่งสำคัญในการดักจับคาร์บอนและกักเก็บคาร์บอน ที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยให้ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่กำลังเผชิญในปัจจุบัน

มารู้จักเราให้มากขึ้น: www.bluecarbonsociety.org และ https://www.instagram.com/bluecarbonsociety

#BlueCarbonSociety #BlueCarbon #BlueActivity #บลูคาร์บอน #บลูคาร์บอนโซไซตี้ #BluePeople #Shelldon #หอยกู้โลก #Shellhutentertainment #DusitThaniHuaHin #TheKilosofLove

ตำมั่ว - ลาวญวน x ชงดี ชูกลยุทธ์ Local Collaboration + ESG

ดึงเสน่ห์โลคัลหนุนวงการแบรนด์คนไทย รวมตัวกันเพื่อยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น สู่ผู้นำตลาดร้านอาหารไทยแบบยั่งยืน

จากไอเดียที่อยากดึงเสน่ห์ความเป็นโลคัล ชูรสชาติเอกลักษณ์ไทยให้โดดเด่น พร้อมกับการหนุนธุรกิจของคนไทยด้วยกันให้เติบโตไปพร้อมกัน ต่อยอดสู่กลยุทธ์การคอลแลปสไตล์โลคัลที่จริงใจจากความตั้งใจของทั้ง 3 แบรนด์ คือ ตำมั่ว ร้านอาหารอีสาน ต้นตำรับฉบับนครพนม และ ลาวญวน ร้านอาหารสไตล์อินโดจีนที่ผสมผสานเสน่ห์วิถีชีวิตของ ไทย-ลาว-เวียดนาม ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนม ร่วมกับ โรงชาชงดี (Chongdee Teahouse) ร้านชาใต้แท้ ๆ จากหาดใหญ่ ซึ่งการมารวมตัวกันในครั้งนี้ เพื่อยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าด้วยการรังสรรค์ 4 เมนูพิเศษที่มีความน่าสนใจ อีกทั้งยังสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้นด้วย รวมถึงการสร้าง Brand Love สู่ผู้นำตลาดร้านอาหารไทยแบบยั่งยืน


คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความตั้งใจในการทำธุรกิจของแบรนด์ไทยในเครือ เซ็น กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น สนับสนุนผลผลิตของเกษตรชุมชนในประเทศไทย แล้วยังสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ชุมชนนั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในแนวคิดนี้ จึงได้มีการค้นหาแบรนด์ที่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน จนได้มีโอกาสร่วมงานกับ โรงชาชงดี ร้านชาใต้แท้ ๆ ที่มีความเชื่อมั่นในพลังคุณค่าของวัตถุดิบ และพลังของชุมชนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน สู่การคอลแลปที่ดึงศักยภาพของวัตถุดิบท้องถิ่นชื่อดังจากจังหวัดต่าง ๆ ออกมาอวดโฉมในรูปแบบใหม่ กับ 4 เมนูพิเศษที่เผยเอกลักษณ์ ชูความเชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นที่ดี มาพัฒนาสูตรของหวาน และเครื่องดื่ม ที่มีความอร่อย เข้าถึงได้ง่าย สั่งทานได้เรื่อย ๆ ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี” 

คุณสุรีย์พร พูนศักดิ์ไพศาล และคุณชัชวาล ลิมปธนวรรษ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ชงดีพูนผล จำกัด กล่าวว่า “โรงชาชงดี ร้านชาใต้แท้ ๆ มีคาแรคเตอร์โดดเด่น มีความทันสมัย และปรับรสชาติให้มีความหลากหลาย เราเปิดสาขาแรกในกรุงเทพฯ จนเป็นกระแสบนโซเชียล และได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่ชื่นชอบการดื่มชาใต้ ตอกย้ำความเป็นโลคัลแบรนด์คุณภาพจากหาดใหญ่อย่างแท้จริง เพราะเราตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดใบชา และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นำมาเป็นส่วนประกอบ อีกทั้งยังให้ความใส่ใจพิถีพิถันในทุกกระบวนการของการรังสรรค์ในทุกเมนู ทั้งเมนูในร้าน และเมนูที่เรารังสรรค์ขึ้นใหม่ในแคมเปญคอลแลปครั้งนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกันคือ ‘The charms of Local taste’ simple, but timeless กลายเป็นเมนูที่เข้าถึงง่าย รสชาติคุ้นเคย นำมาผสมผสานกับวัตถุดิบพิเศษจากท้องถิ่น ถือเป็นการการันตีความอร่อยแบบลงตัวเลยทีเดียว”
จากความเชื่อเดียวกันสู่ผลผลิตการคอลแลป 4 เมนูพิเศษ 

•ชาชงดีกาแฟ ลาวญวน : เมนูที่ดึงเสน่ห์ของแบรนด์ ลาวญวน นำเสนอผ่านกาแฟเวียดนาม มาผสมผสานกับเมนู ชาชงดีซิกเนเจอร์ ของโรงชาชงดี ได้อย่างลงตัว มีกลิ่นหอมพิเศษของชาและรสชาติเข้มข้นของเมล็ดกาแฟ ทำให้เมนูนี้ออกมาชัดเจน ทั้งกลิ่นและรสแบบสมบูรณ์

•บ๊วยส้มมะปี๊ด : ส้มมะปิ๊ด ผลไม้สุดจี๊ดจากจันทบุรี มีรสเปรี้ยวคล้ายมะนาว แต่มีความหอมของกลิ่นส้ม ตัดกับรสเค็มหวานของบ๊วย  ให้ความสดชื่น เหมาะกับเมนูรสจัดจ้านของทั้งร้านตำมั่วและลาวญวนได้อย่างลงตัว

•เก๊กฮวยลอนตาลมะพร้าวอ่อน : ลอนตาล ของดีจากเพชรบุรี คัดสรรส่วนที่ดีที่สุดมาทำเมนู เพราะหากอ่อนไปจะติดเปรี้ยว แต่แก่ไปจะไม่อร่อย นำมาผสมกับน้ำเก๊กฮวยและชามะลิที่มีความหอมอ่อน ๆ เพิ่มเนื้อสัมผัสของมะพร้าวอ่อน เนื้อกรุบกรอบ เข้ามาเติมความอร่อยไปอีกขั้น

•เฉาก๊วยหอมหมื่นลี้ – ชานม : เนื้อของเฉาก๊วยและวุ้นหอมหมื่นลี้แบบโฮมเมด เติมชาชงดีซิกเนเจอร์ที่ถูกปรับสูตรให้เข้ากับเมนูขนมหวาน มีความมันนัวขึ้น เสิร์ฟพร้อมถั่วแดง รากบัว เม็ดแปะก๊วยที่เชื่อมเองด้วย

“ทางโรงชาชงดี รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับทาง ตำมั่ว และลาวญวน เพราะก่อนที่เราจะตัดสินใจคอลแลปกับแบรนด์ไหน เราจะต้องชอบจุดยืนและแนวคิดการดำเนินธุรกิจของแบรนด์นั้นด้วย ซึ่งตำมั่ว – ลาวญวน ก็เป็นตัวจริงของวงการร้านอาหารไทย และมีความเชื่อและความตั้งใจในแบบเดียวกันกับเรา” คุณสุรีย์พร พูนศักดิ์ไพศาล และคุณชัชวาล ลิมปธนวรรษ กล่าวเสริม

“ในมุมความแข็งแรงของกลุ่มแบรนด์ไทยและความเป็นตัวจริงเรื่องอาหารไทยของทั้ง ตำมั่ว ลาวญวน มาคอลแลปกับโรงชาชงดี ตัวจริงเรื่องชาใต้แท้ ๆ มีคาแรคเตอร์โดดเด่น ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ ถือเป็นการคอลแลปสไคล์โลคัลที่ผลักดันกันและแลกเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารไทย และธุรกิจเครื่องดื่มชาและกาแฟ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลผลิตการคอลแลปทั้ง 4 เมนูนี้ จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าของทั้ง 3 แบรนด์ได้เป็นอย่างดี” คุณศิรุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย 

ชื่นใจสไตล์โลคัลได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 67 – 15 ส.ค. 67 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

3 เมนูพิเศษที่ “ลาวญวน”: กาแฟลาวญวน, บ๊วยส้มมะปิ๊ด และเก๊กฮวยลอนตาลมะพร้าวอ่อน

2 เมนูพิเศษที่ “ตำมั่ว”:  บ๊วยส้มมะปิ๊ด และเฉาก๊วยหอมหมื่นลี้ – ชานม

โซลูน่า แอปเปิล เดินหน้าขยายกลุ่มลูกค้าเจาะกลุ่มร้านค้าส่งผลไม้พรีเมียมภายในตลาดสี่มุมเมือง


ตลาดสี่มุมเมือง ให้การต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลียประจำประเทศไทย, ดับเบิลยูเอ ฟาร์มไดเร็ค (โซลูน่า แอปเปิล) และ วันตลาด ที่ลงพื้นที่แนะนำแอปเปิลโซลูน่ากับลูกค้ากลุ่มค้าส่ง ตลาดพรีเมียม ในพื้นที่ตลาดภายในตลาดสี่มุมเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายในการขยายฐานลูกค้าแอปเปิลโซลูน่า กับกลุ่มค้าส่งผลไม้พรีเมียมในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

โซลูน่า แอปเปิล จัดขบวนประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง นำโดยผู้ดูแลการตลาด โซลูน่า แอปเปิล คุณฌอน เอนเกลเบรชท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ประเทศออสเตรเลีย บริษัทดับเบิลยูเอ ฟาร์มไดเร็ค จำกัด และผู้นำเข้า คุณพีราวิชญ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และ การค้า วัน ตลาด คอร์ปอเรชั่น อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณเอสเธอร์ ซัน, ที่ปรึกษา (การพาณิชย์) และข้าหลวงพาณิชย์,สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย (ออสเทรด) สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ ทีมบริหารตลาดสี่มุมเมืองนำทีมโดย คุณอนล ภัทรประสิทธิ์, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณทรงกลด พุฒิกมลกุล, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, คุณไอริณ ภัทรประสิทธิ์, ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กร และ คุณอภิวัฒน์ สุขพันธ์, ผู้อำนวยการสายงานบริหารพื้นที่ ร่วมขบวนทักทายกลุ่มร้านค้าส่งผลไม้พรีเมียมในตลาดสี่มุมเมืองไปพร้อมกัน 


โซลูน่า เป็นแอปเปิล ปลูกท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ ของรัฐเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้เทคโนโลยี  และ การควบคุมมาตรฐานระดับสากล จึงได้โซลูน่า แอปเปิล ที่เต็มคุณภาพ รสชาติดีเยี่ยม   และส่งออกไปจำหน่าย ยังประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย อาทิ ดูไบ, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร และ ไทย

โซลูน่า แอปเปิล มีผิวสีเบอร์กันดีอันเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งทำให้ดูต่างจากแอปเปิลอื่นๆ อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม รสชาติและเนื้อสัมผัสที่โดดเด่น หวาน กรอบ มีกลิ่นหอม ทำให้แอปเปิลโซลูนา กลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทุกคน และเพิ่งได้รับการโหวตให้เป็นแอปเปิลที่มีรสชาติดีที่สุดของออสเตรเลียอีกด้วย!“โซลูน่า มาจากดวงอาทิตย์ (โซล) และ ดวงจันทร์ (ลูน่า) และได้รับแรงบันดาลใจจากผิวแอปเปิลสีเบอร์กันดีเข้มและเนื้อสีขาวครีม ชื่อนี้สื่อความหมายถึง ความน่าทึ่งระหว่าง แสงสว่าง และ ความมืด ที่ผสานกันได้อย่างสมบูรณ์ในแอปเปิลลูกนี้” คุณฌอน เอนเกลเบรชท์ กล่าว พบกับแอปเปิลโซลูน่า นำเข้าจากรัฐเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย  ได้แล้ววันนี้ ที่ตลาดค้าส่งผลไม้นานาชาติตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง แม็คโคร โลตัส และ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา 

หรือติดต่อ วัน ตลาด คอร์ปอเรชั่น info@onetalaad.com  โทร +66 (0) 2-252-1367
ข้อมูลเพิ่มเติมของโซลูน่า https://soluna-apple.com

อิมแพ็คฯ ชวนเปิดโลกใหม่ไปกับเหล่าน้องหมานักเวทย์ ที่พร้อมจะร่ายเวทมนตร์สะกดทุกสายตาใน งาน มหกรรมคนรักสุนัขอันดับ 1 ของประเทศไทย

SmartHeart presents Thailand International Dog Show ครั้งที่ 22 


กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมคนรักสุนัขอันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2567 SmartHeart presents Thailand International Dog Show ครั้งที่ 22 ภายใต้ธีม “ดินแดนเวทมนตร์แห่งโลกอนาคต”  ที่มาพร้อมกับการจัดงานภายใต้แนวคิด B2B2C  ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567 

คุณกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “สำหรับ
งาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2024 ปีนี้ เดินทางมาเป็นครั้งที่ 22 โดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมมือกับพันธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในไทยให้แข็งแกร่ง ได้แก่ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย), สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย (TPIA), บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, ชมรมพัฒนาช่างตัดแต่งขนสุนัขแห่งประเทศไทย, Ultimate Dog Club & Weight Pull Thailand รวมถึงผู้สนับสนุน ผู้ร่วมแสดงงานและหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ จากทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานในปีนี้ขึ้น ที่รวบรวมสินค้าและบริการสัตว์เลี้ยงทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยสินค้ากว่า  250 บูธ และมากกว่า 500 แบรนด์ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ในครั้งนี้มาพร้อมกิจกรรมที่ต่อยอดและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์เลี้ยงแบบ B2B2C (Business to Business to Customer) หรือ การจัดงานที่เชื่อมระหว่างธุรกิจสู่ธุรกิจจนถึงผู้บริโภค เข้าด้วยกันในงานเดียว ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  โดยธีมของงานปีนี้จะช่วย Connect ระหว่างโลกของ B2B และ B2C เข้าด้วยกัน นั้นก็คือ ‘ดินแดนเวทมนตร์แห่งโลกอนาคต’ ผสมผสานความสนุกในมุมของ โลกแห่งเวทมนตร์ ที่เหล่าสุนัขและเจ้าของสามารถแต่งตัวมาร่วมงานเป็นแม่มด หรือพ่อมดได้ รวมถึงการตกแต่งภายในงาน ที่จะทำให้ทุกท่าน เพลิดเพลินไปในดินแดน เวทมนตร์ในครั้งนี้ แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นธุรกิจ   ที่เราต้องการพัฒนาและร่วมกำหนดทิศทางตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยให้ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งเวทมนตร์ เปรียบเสมือนลูกค้าและผู้ประกอบการ จะเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยนั่นเอง”  


นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาหัวข้อ “How to Win-Win ในตลาดสัตว์เลี้ยง” ที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การทำธุรกิจในตลาดสัตว์เลี้ยง,การประกวดสุนัขสวยงามนานาชาติทุกสายพันธุ์ชิงแชมป์ประเทศไทย, การคัดเลือกสอบวัดระดับหาสุดยอด Groomers ระดับนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4, การประกวดบูลลี่กล้ามสวย และ การแข่งขันพิทบูลจอมพลังลากน้ำหนักชิงแชมป์ประเทศไทย, การแข่งขันสนุก ๆ ที่จะร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ได้แก่ การแข่งขันหมาเลีย,วิ่งแข่งสุนัขมาหาแม่มา และกิจกรรมใหม่ “ชั่งเถอะนะ”   และกิจกรรมอีกมากมายตลอดการจัดงาน 4 วัน   

คุณศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เพอร์เฟค  คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ไม่ว่ายุคไหน ๆ ผู้บริโภคที่เลี้ยงสุนัขทุกคนต่างก็ต้องการอาหารที่ดีและมีประโยชน์สำหรับสุนัขของเขาซึ่งอาหารที่ดีนั้นคืออาหารที่ทำให้สุนัขมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสะท้อนออกมาภายนอก คือ ขนที่สวย ผิวหนังที่มีสุขภาพดี รวมถึงอารมณ์ที่ดีของสุนัขด้วย ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า      20 กว่าปี อาหารสุนัข SmartHeart และอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตโดย  บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละปีเรามีสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อให้ทันกระแสความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ และทันกับกระแสต่างชาติ ซึ่งในปีนี้เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์ของการเลี้ยงแบบ Humanization หรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวยังเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคต้องการ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการสร้างอาหารสุนัขให้มีความ Premium มากขึ้น ดูแลสุขภาพเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น และให้อาหารมีความน่ากินใกล้เคียงอาหารคนมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาง SmartHeart ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อย่างในปีนี้เราได้เปิดตัว SmartHeart Signature ซึ่งเป็นอาหารสุนัขชนิดเปียกแบบซอง (Pouch) ที่ทำจากเนื้อไก่ล้วนและมีความน่าทานมากจากการใส่ผักต่าง ๆ ลงไปในสูตรอาหาร ไม่ว่าจะเป็นฟักทอง แครอท มันฝรั่ง หรือแม้กระทั่งปลาทูน่า ซึ่งพบว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมาก ๆ ภายใต้ราคาที่จับต้องได้  

สำหรับกิจกรรมของทาง SmartHeart ในปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่น          ลด แลก แจก แถม เราได้เตรียมให้ลูกค้าที่เดินเที่ยวงานปีนี้ได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกัน  ทุกท่านอย่างแน่นอนครับ และที่สำคัญทุกท่านจะได้พบกับ Presenter ของ SmartHeart คุณเจมส์ จิรายุ  ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ด้วยครับ” 

คุณสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา รองนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) กล่าวถึงการประกวดภายในงานปีนี้ว่า “ที่งาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show เป็นสนามแห่งเดียวที่มีการแข่งขันระดับสากลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง จึงกลายเป็นสนามที่เหล่าผู้เข้าประกวดตั้งตารอ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการดูแลสุนัขของผู้เข้าประกวดได้เข้ามารับการตัดสินจากกรรมการระดับโลก ที่ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ที่ไหน ยกเว้นที่นี่เท่านั้น ทำให้การประกวดของเรามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รอคอยของเหล่า 


ผู้เข้าประกวด และยังเป็นเวทีที่จะผลักดันสุนัขจากสนามการแข่งขันในไทยสู่การแข่งขันสนามระดับโลก ซึ่งงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show เอง ก็มีส่วนที่ทำให้การประกวด ฯ ประสบความสำเร็จ มาโดยตลอด ทั้งในเรื่องของสถานที่ การอำนวยความสะดวก รวมถึงการโปรโมท จนทำให้สนามนี้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จขึ้นในทุก ๆ ปี ในการประกวดครั้งนี้ มีการเชิญคณะกรรมการจาก
8 ประเทศ จำนวน 9 ท่าน มาร่วมตัดสิน ซึ่งผมคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 5,000 กว่าท่านตลอดงาน
ทั้ง 4 วัน โดยสมัครมาจากรอบโลก สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าประกวดพันธุ์สุนัขสวยงามชิงแชมป์ประเทศไทย สามารถติดตามรายละเอียดที่สมาคม พัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม https://kathailand.org/ https://kathailand.org/ 

คุณนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย กล่าวว่า “ผู้บริโภคตอนนี้ใส่ใจสุขภาพสุนัขมากขึ้น โดยเริ่มมองหาสินค้าอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ทำให้เทรนด์อาหารสำเร็จรูปโตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ด หรืออาหารแช่แข็ง หรืออาหารอุ่นไมโครเวฟของสุนัข โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 พบว่ามีการเติบโตของจำนวนสุนัขเป็นอย่างมาก เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลาดูแลสุนัข 

มากขึ้น มีเจ้าของธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วงการสัตว์เลี้ยงโดยตรง เช่น วงการเครื่องสำอาง หรือค้าขายสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ได้เข้ามาในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ หรือร้านค้าใหม่ สำหรับประเทศไทยตอนนี้ในวงการสัตว์เลี้ยง ถึงแม้จะมีธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีการแข่งขันสูง อย่างอาหารและขนมสัตว์เลี้ยง แต่ธุรกิจที่ยังมีโอกาสเติบโตในตลาดสัตว์เลี้ยงต่อไปได้ คือ ธุรกิจที่เป็นการให้บริการด้านตัดขนและอาบน้ำสัตว์เลี้ยง ธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกสัตว์เลี้ยง และโรงพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น” 


การเที่ยวชมกิจกรรมภายในงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show ครั้งที่ 22 นี้ มีค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท (สัตว์เลี้ยงและเด็ก เข้าชมฟรี)  โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะร่วมบริจาคช่วยเหลือสัตว์จรจัดใน “โครงการ 1 บาทเพื่อเจ้าตูบที่หิวโหย”  และมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Apple iPad Air 13 (M2) และรางวัลอื่น ๆ มูลค่ากว่า 1 แสนบาท นอกจากนี้ ยังมีโซนน้องหมาหาบ้าน ที่เปิดโอกาสให้ให้น้องหมาไร้บ้านจากมูลนิธิต่าง ๆ ได้มีโอกาสหาบ้านและผู้อุปการะไปเลี้ยงดู และยังมีกิจกรรม “1 น้ำใจ รับไป 1 ถุง” เพียงแค่คุณบริจาคให้กับโครงการฯ คุณจะได้รับของที่ระลึกและความอิ่มใจกลับบ้านกันอีกด้วย 

งานมหกรรมคนรักสุนัขอันดับ 1 ของประเทศไทย ประจำปี 2567 SmartHeart presents Thailand International Dog Show ครั้งที่ 22” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่ 10.00 น. - 20.00 น.    ณ อาคาร 5 - 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยปีนี้มีเปิดให้ลงทะเบียนฟรีสำหรับเข้าร่วมงานสัมมนา ผู้เข้าชมงาน  เพื่อธุรกิจ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของงานผ่าน https://thailand-dogshow.com/
หรือ Facebook : @ThailandInternationalDogShow หรือ LINE Official : @Dogshow