เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

31 ตุลาคม 2565

ต่อเวลาทาน “ปูขนฮ่องกง” ที่ห้องอาหารจีนหยก

       

                                                                                                 
ตามคำเรียกร้องกับสุดยอดรสชาติของ “ปูขน” ที่เวียนกลับมาเพียงปีละครั้งเท่านั้นในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีสุด อร่อยสุดๆ  ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จึงขยายเวลาต่อเนื่องเชิญชวนให้คุณมาลิ้มลอง “ปูขนนึ่งใบชา” ส่งกลิ่นหอมๆ เนื้อปูแน่นๆ มันเยิ้มๆ ทานพร้อมน้ำจิ้มผสมขิงซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ รับประกันความอร่อย เพียงตัวละ 990 บาท++ เท่านั้น มื้อกลางวันเปิดเวลา 11.30  – 14.30 น. และมื้อเย็น 18.00 – 22.00 น. บริการจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น                                                                                                         

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองโต๊ะล่วงหน้าโทร.0-2276-4567 ต่อ 8429
ไลน์ : @theemeraldhotel และ www.facebook.com/yoktheemerald

“ดีป้า” ร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19

ส่งเสริมเอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลตอบโจทย์นักท่องเที่ยว

31 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร - ดีป้า เดินหน้าส่งเสริมภาคเอกชนพัฒนา Safe T Travel แพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเอไอและบิ๊กดาต้ามาใช้วิเคราะห์ความชอบและความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ก่อนนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคน โดยสามารถจองและชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน QueQ พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย เสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจ และร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต้องหยุดชะงัก ประชาชนทั่วโลก รวมถึงคนไทยเองต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยหันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การดำเนินธุรกิจ หรือแม้แต่การจับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงการท่องเที่ยว และแม้ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ กำลังดำเนินไปสู่ภาวะปกติใหม่ ภาคธุรกิจเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคกลับต้องประสบกับปัญหาด้านข้อมูลที่มีปริมาณมากและหลากหลาย ดังนั้น ดีป้า ในนามหน่วยงานภาครัฐจึงต้องเร่งพัฒนาบริการแก่ภาคประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง นำเสนอผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงให้การส่งเสริม บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติไทยดำเนินโครงการ Digital Food Tourism เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในระดับปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ในชื่อ  “Safe T Travel” (Multi Food Tourism Platform) ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ที่พัก (Accommodation) บริการยานพาหนะขนส่ง (Transportation) ร้านอาหาร (Restaurants) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (Local Guide) กิจกรรมสันทนาการ (Activities) ร้านสินค้าที่ระลึก และสถานที่ปลอดภัย (Self-care) โดยนักท่องเที่ยวสามารถจองบริการต่าง ๆ ล่วงหน้า และชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน QueQ อีกหนึ่งพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ นอกเหนือไปจากร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงอุทยานต่าง ๆ นอกจากนี้จะมีการแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบเมื่อใกล้ถึงคิว ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นในพื้นที่ รองรับผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยวไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า Safe T Travel ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางแนะนำประสบการณ์การรับประทานอาหาร สันทนาการ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่นักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างด้วยการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้วิเคราะห์ความชอบและความต้องการเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคน ก่อนประมวลผลและนำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) ด้านการเดินทางท่องเที่ยว จองที่พัก/ร้านอาหาร ฯลฯ 

แบบ One Stop Service ที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน Safe T Travel จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวของไทยในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง ขยาดย่อม และรายย่อยนำเสนอข้อมูลของตนเองในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนักท่องเที่ยวแบบอิสระและกรุ๊ปทัวร์

นอกจากนี้ ดีป้า จะร่วมส่งเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวในวงกว้าง

“แพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคนไทยจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการรับบริการอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ และสร้างโอกาสการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่เมืองรอง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่าง ๆ ของไทย พร้อมกันนี้ ดีป้า ประเมินว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าสู่แพลตฟอร์ม Safe T Travel มากกว่า 10,000 ราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเหล่าผู้ประกอบการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก่อนนำพาประเทศก้าวไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะถัดไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

29 ตุลาคม 2565

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด เอิร์ธ สายสว่าง บนเรือสำราญ Wonderful Pearl

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานอีเวนท์ของทุกปี ของ เอิร์ธ สายสว่าง สำหรับการปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันเกิดของ“ เอิร์ธ”  ไม่เคยจัดงานแบบธรรมดาๆ เพราะ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด

ในปีนี้  ชวนคนสนิท ทั้งดาราไฮโซร่วมร่วมดินเนอร์สังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน ด้วยการใช้พื้นที่บนเรือสำราญ Wonderful Pearl เห็นฉากหลังวิวแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี  เจ้าของเรือ  พิชิต กุลเกียรติเดช มามอบความบันเทิง ไห้ด้วย...

  พิชิต กุลเกียรติเดช

โดยงานจัดขึ้นที่...เรือสำราญ Wonderful Pearl  โดยบรรยากาศในงานนี้เหล่าคนดังในวงการบันเทิงได้มาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดนี้อย่างคับคั่ง  บอกเลยว่าแต่ละคนแต่งตัวกันมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากศิลปินดารานักแสดงและเซเลบริตี้ชื่อดัง ...

อาทิ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และ เพื่อนผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหาร(นมธ.) พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร, พร้อมทั้งนักร้องชื่อดัง ชรัส เฟื่องอารมย์, รัศมี สิริไพรศรี, โจแอน บุญสูงเนิน , จารึก วิริยะกิจ...และ เพื่อนๆ  ร่วมกันสร้างสีสันให้ความบันเทิงอย่างสนุกสนานบนเรือสำราญ Wonderful Pearl  พร้อมชื่นชมทัศยภาพงานสถาปัตยกรรมของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สุดแสนโรแมนติก


เรือสุดหรู "Wonderful Pearl cruise" ร่วมชมชมบรรยากาศสุดพิเศษและความอร่อยเต็มรูปแบบของ Wonderful Pearl cruise ท่านใดอยากฟินกับรรยากาศสุดแสนโรแมนติก  อาหารอร่อยโดนใจ อาหารนานาชาติสุดพิเศษมากมาย จนจุใจแบบนี้.. แวะมาอร่อยคุ้มค่าแบบมีระดับกับเรือ Wonderful Pearl cruiseสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่แผนกขาย โทร 02-861-0255 กด 5 

Email : Sale@wonderfulpearl.com

Email : Event@wonderfulpearl.com

Email : rsvn@grandpearlcruise.com

Line : @wonderfulpearl

Lineofficial Link : https://lin.ee/yKILFUl

#อร่อยปลอดภัยมีระดับกับวันเดอร์ฟูลเพิร์ล

#WONDERFULPEARL

#บนเรือสำราญWonderful Pearl

คิตตี้-กิจติพร นำทีม mrs.thailand world 2022 ร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบ 75 ปี ห้างเซ็นทรัล

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองครบรอบ 75 ปี สุดยิ่งใหญ่ จัดงาน 

“The Celebration of Central 75th Anniversary” โดยมีเหล่าศิลปิน ดารา และเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง พบการแสดงชุดพิเศษจากเจ้าพ่อเพลงรัก “ตู่ - ภพธร สุนทรญาณกิจ” ที่มาคว้าไมค์ร้องเพลง “EVERYTHING IS ALL YOU” ให้ทุกคนได้ฟินไปพร้อมกัน ร่วมโชว์ด้วยพระเอกหนุ่มชื่อดังขวัญใจมหาชน “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และนางเอกสาวหน้าหวาน “มิว - นิษฐา คูหาเปรมกิจ” อีกทั้งพบการมาเยือนประเทศไทยครั้งแรก! ของ “DJ Hello Kitty” มาสคอตผู้โด่งดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่แท็กทีมศิลปินและดีเจหนุ่มสุดฮอต โดม-ปกรณ์ ลัม มาโชว์การมิกซ์เพลงสุดพิเศษฉลองครบรอบ 75 ปี ห้างเซ็นทรัล เติมเต็มความสุขและความสนุกให้กับแขกที่มาร่วมงานทุกคนภายในงาน “The Celebration of Central 75th Anniversary” ยังมีเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยยกทัพกันมาร่วมเดินพรมแดงอย่างคับคั่ง อาทิ แพทริเซีย กู๊ด, หยิ่น อานันท์ หว่อง, วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์, ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ, กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง, มุก สิรินรัตน์ วิทยพู, ไม้ วฤธ ศิริสันธนะ, อุ้ม อิษยา ฮอสุวรรณ, ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์, ไอซ์ อมีนา กูล ฯลฯ พร้อมด้วยเหล่านางงาม mrs. นำทีมโดย “กิจติพร นันท์ตานนท์” ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs.thailand world   พร้อมด้วย รองอันดับหนึ่ง “ป๊อป  ปิโยรส ชูชัยแสงรัตน์”และ รองอันดับสี่ “มิ้ม- รวิพิมพ์ ชุมสาย ณ อยุธยา” เข้าร่วมมอบช่องดอกไม้แสดงความยินดี อีกทั้งยังมี เหล่า

 เซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย คับคั่ง อย่าง อินทิรา ธนวิสุทธิ์, ณัฐนันท์ สหวัฒน์, สิริน ฉัตรวิชัย, พลพัฒน์ อัศวะประภา, สลิล ล่ำซำ, สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, สิริโสภา จุลเสวก, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ฯลฯ ที่มาร่วมแสดงความยินดีและชมโชว์สุดตระการตาจัดเต็มทั้งแสง สี เสียง ให้สมกับเป็นปีที่สุดพิเศษ


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 75 ปี ห้างเซ็นทรัล และอย่าพลาดมหกรรมความสุข ส่งตรงจากห้างเซ็นทรัลมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ติดตาม

ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เปิดตัวอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) และมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศล


จากความกตัญญู สู่การแทนคุณแผ่นดิน “ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ” เปิดตัวอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง)  และมูลนิธิฯ  เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศล
ดร.ไชยวัฒน์   เหลืองอมรเลิศ  ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้  ผู้ดำเนินธุรกิจ  “สยามอะเมซิ่งพาร์ค”  สวนน้ำสวนสนุกชั้นนำของประเทศไทย  และโครงการส่วนขยาย  “บางกอกเวิลด์”  ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า  OTOP  และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร   ถือฤกษ์ดีวันคล้ายวันเกิดอายุครบ  84  ปี วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  ทำพิธีเปิดอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง)  และที่ทำการมูลนิธิ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ   (เฮี้ยงเม่งตั้ว)  ในพื้นที่บางกอกเวิลด์   โดยมีพระอาจารย์คณาณัติจีนพรต  (เย็นงี้)  เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายสนั่น  อังอุบลกุล  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ดร.ไชยวัฒน์  กล่าวว่า  อาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง)  และที่ทำการมูลนิธิ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ   (เฮี้ยงเม่งตั้ว)  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ  และเป็นเครื่องระลึกเตือนใจว่าความสำเร็จของครอบครัว  “เหลืองอมรเลิศ”  ลูกหลานสายหนึ่งของตระกูลหวาง  ส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญญาอุตสาหะที่ได้รับการสืบทอดมาจากคำสั่งสอนของบรรพบุรุษ  เมื่อชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันกลับคืนสู่สังคม  เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด 


สำหรับหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง) ก่อสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน  ตัวอาคารประดับประดาตกแต่งด้วยอักษรจีนและภาพมงคล  ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม  เทพเจ้ากวนอู  องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยปางบู๊ ฮก ลก ซิ่ว และอีกมากมาย  เพื่อความเป็นสิริมงคล  


ในส่วนของมูลนิธิ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ   (เฮี้ยงเม่งตั้ว)  ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ  ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศลด้านต่าง  ๆ  อาทิ  ด้านการศึกษา  มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน  มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  อุปกรณ์กีฬา  ให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน  ด้านสาธารณภัย  ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง  ๆ  ตลอดจนร่วมมือกับองค์การการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์   สมดังเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ  ที่ต้องการฝากหอบรรพบุรุษและมูลนิธิฯ  แห่งนี้ไว้เป็นมรดกแห่งชีวิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น


28 ตุลาคม 2565

ททท. ลงพื้นที่ อุบลราชธานี เขื่อนสิรินธร สร้างความมั่นใจเดินทางท่องเที่ยว


ททท. ลงพื้นที่ อุบลราชธานี เขื่อนสิรินธร สร้างความมั่นใจเดินทางท่องเที่ยวได้ พร้อม ประชุมเตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศไตรมาส 4 ปี 2565 เชื่อมต่อไตรมาส 1 ปี 2566 ผลักให้ดันการท่องเที่ยวช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ด้วยสัดส่วน 1 ใน 3 ของ GDP ประเทศ

เมื่อวันนี้ (28 ตุลาคม 2565) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้อำนวยการ ททท. ทั้ง 45 สำนักงานทั่วประเทศ ประชุมเตรียมแผนกระตุ้นตลาด ส่งเสริมการเดินทางกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อเนื่องถึงไตรมาส 1 ปี 2566 ด้วยแนวคิด " โมเมนต์ที่ใช้ สร้างได้ไม่ต้องรอ" โดยการสร้างประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบ "365 วัน มหัศจรรยเมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน" หวังผลักดันให้การท่องเที่ยวช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้นำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบเครื่องใช้และอาหารแห้งให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ก่อนจะร่วมประชุมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร กว่า 30 ราย เพื่อหารือถึงแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย และการส่งเสริมการขายกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบ  New Experience 


การประชุมเตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 นี้ ททท. ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนำคณะชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบาย BCG Economy ของรัฐบาล โดยที่ ททท. จะยกระดับการประชาสัมพันธ์ สู่การส่งเสริมการขาย ตอกย้ำ กฟผ. ในฐานะผู้นำพลังงานสะอาด ร่วมผลักดันประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวในพื้นที่เขื่อน ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศต่อไป

#AmazingThailand 

#โมเมนต์ที่ใช้สร้างได้ไม่ต้องรอ

#365วันมหัศจรรยเมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย