เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

12 กุมภาพันธ์ 2561

ปลูกปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สถานศึกษา

ALLA จัดฝึกอบรมในโครงการคืนกำไรสู่สังคม
"ปลูกปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สถานศึกษา" วิทยาลัยการอาชีพ บางปะกงนายธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA
จัดฝึกอบรมในโครงการคืนกำไรสู่สังคม    "ปลูกปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สถานศึกษา"
ให้กับนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ บางปะกง เพื่อต่อยอดความรู้จากการปฏิบัติจริง
ในโรงงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงงานบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น