เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 มิถุนายน 2561

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 ภายใต้แนวคิด “Power of Change”


มูลนิธิสัมมาชีพ จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 ภายใต้แนวคิด “Power of Change” พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยกำหนดการอบรม

เริ่มวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
(ยกเว้นวันที่ 11-12 สิงหาคม และ 8-9 กันยายน 2561 )
ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร์ ชั้น 11
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น