เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

08 มิถุนายน 2561

ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ

สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานแถลงข่าว “ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์” ตามโครงการเสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและรักษาอัตลักษณ์ทุเรียนและผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ น้ำตกแม่พูล ตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการแถลงข่าว และผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอน้ำปาด นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายมนัส วิรเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนายจรูญ ปัญญายงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวรัชนีย์ สุทธิธรรม และนายกำภู ภูริภูวดล จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอลับแล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการแถลงข่าว
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ​ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า “งานเทศกาลชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์” เป็นงานแสดงและจำหน่ายทุเรียนและผลไม้คุณภาพของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจังหวัดได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก โดยมีผลไม้ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ที่สร้างรายได้ให้จังหวัดและเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน หลง – หลินลับแล เป็นทุเรียน 2 สายพันธ์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของกรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวดทุเรียนพื้นเมือง อีกทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และสัปปะรดห้วยมุ่น ประกอบกับปัจจุบันพบว่ามีการแอบอ้างนำทุเรียน/สัปปะรดจากแหล่งอื่นมาสวมสิทธิ์จำหน่ายเป็นทุเรียน/สัปปะรดจากจังหวัดอุตรดิตถ์โดยที่ทุเรียนนอกพื้นที่นำมาจำหน่ายช่วงเดือนเมษายน ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งข้อเท็จจริงผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ตลาดกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้เสียชื่อทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ค้าบางรายนำเอาทุเรียนอ่อน/ทุเรียน ด้อยคุณภาพมาขาย ได้ทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค/ภาพลักษณ์ของทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถจึงดำเนินโครงการเสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและรักษาอัตลักษณ์ทุเรียนและผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อส่งเสริม/สร้างเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคของทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ คุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมการขายทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับ“งานเทศกาลชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์”

จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน และวันที่ 20 – 22 กรกฏาคม 2561 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้คัดสรรร้านจำหน่ายผลไม้ดีมีคุณภาพ มีป้ายรับรองคุณภาพผลไม้ ได้แก่ ทุเรียนคุณภาพดี หลง หลิน หมอนทอง เป็นต้น ซึ่งจะมีร้านจำหน่ายผลไม้รวมออกบูธแสดงสินค้า คือ ทุเรียน จำนวน 60 ร้านค้า และ ร้านจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่น และผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกจำนวน 10 ร้านค้า รวมจำนวน 70 ร้านค้า และ ทางเทศบาลตำบลหัวดง ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันให้กับงาน เช่น การประกวดทุเรียน หลง-หลิน-หมอนทอง-พื้นเมือง และทุเรียนยักษ์ การประกวดจัดกระเช้าผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ แข่งขันตำส้มตำลีลา แข่งกินทุเรียนยักษ์ และ ประกวดธิดาหลง-หลิน ช่วงเย็นพบกับศิลปิน ดารา เพื่อมาสร้างความบันเทิง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ทุกท่านได้มาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ชิมผลไม้ของดีประจำจังหวัดมากมาย โดยเฉพาะทุเรียน หลง – หลิน ลับแล ของดีแน่แท้ ต้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เท่านั้น มาร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน หลง หลิน ลับแล ทุเรียนหมอนทอง สับปะรดห้วยมุ่น มะม่วง มะขามหวาน และผลม้ชนิดอื่น อีกมากมายได้ในงาน เทศกาลทุเรียนและผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน และ20-22 กรกฎาคม 2561
ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. 2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) เทศบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น