เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 กรกฎาคม 2561

แซ่บอีสานบน ดินแดนแห่งโอกาส


ESAN EXPO 2018 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 หรือกลุ่มจังหวัดสบายดี มี 5 จังหวัด คืออุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ  ยกของดีแต่ละจังหวัดทั้งในด้านอาหาร ดนตรี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของอีสานยุคใหม่
ในการเป็นดินแดนแห่งโอกาส จัดงาน ESAN EXPO 2018 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ESAN EXPO 2018 
“แซ่บอีสานบน ดินแดนแห่งโอกาส” ในวันนี้ (20 ก.ค. 61) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า งาน ESAN EXPO 2018 จัดขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลอย่างยิ่ง เพราะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงผู้ประกอบ สามารถแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างการยอมรับในสินค้าและบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกรูปแบบกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561-2564 ตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจการค้าเติบโตจากฐานรากสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ภายในปี 2564 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดทั้งหมด 18 กลุ่มด้วยกัน โดยแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ได้แบ่งเป็น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ,กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ได้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มี 5 จังหวัด คือหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เลย และหนองบัวลำภู มียุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญคือ เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยังเป็นประตูสู่อาเซียนตะวันออกและสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทำให้กลุ่มจังหวัดนี้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการค้าจากต่างประเทศให้เข้ามาสู่ประเทศไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ยังมีจุดแข็งในด้านสินค้าเกษตร อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมทั้งการบริการด้านท่องเที่ยว

ในลุ่มน้ำโขง  จึงเป็นการสร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการค้าในกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ผู้ผลิตและเกษตรกร ผู้ค้ารายย่อย และผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดได้รับความเป็นธรรมและผลประโยชน์จากการค้า
ที่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง


กิจกรรมภายในงาน ESAN Expo 2018 รวบรวมร้านค้ามากว่า 200 ร้านค้า ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าทอพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น เครื่องประดับ ของใช้ สมุนไพร สินค้าศิลปหัตกรรม และสินค้านวัตกรรมจากภาคอีสาน พร้อมจำหน่ายบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสบายดี นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่เกี่ยววิถีชีวิตของคนอีสาน การประกวดทำอาหาร ประกวดร้องเพลง ประกวดภาพถ่าย และการแสดงของเหล่าศิลปินลูกอีสานมากมายทุกวัน อาทิ อี๊ด โปงลาง วงโตโน่แอนด์เดอะดัสต์ โจนัส  ด๊อกเตอร์แคน นกน้อย อุไรพร และวงเดอะพาราไดซ์บางกอก

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น