เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

22 มกราคม 2562

สทน. มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มอบรางวัลประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT” 
ในหัวข้อ “Nuclear for Better Life” เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท


ด้วยปัจจุบัน  หลายประเทศทั่วโลกได้ ให้ความสนใจกับการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงไม่ใช้เรื่องไกลตัวอีกต่อไป


วันนี้ (22 มกราคม 2562) ณ เอสพลานาด ซีนีเพลกซ์ รัชดาภิเษก โรงภาพยนตร์ 10 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนายปฐม กล่าวว่า การสื่อสารในรูปแบบของหนังสั้น ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสาร ที่ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ว่าในความเป็นจริงแล้วสามารถนำไปใช้ในส่วนใดได้บ้างที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วย 


ระดับมัธยม ชื่อทีม ๕ Daysteam ร.ร.มัธยมวิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี ชื่อเรื่อง My name is Nuclear    น.ส.ธิดา ต่ายใหญ่กรัด , น.ส.ปวีณา สักรินทร์ , นายธนากร กล่อมเมือง ชนะเลิศ
เงินรางวัล 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร 

ระดับมัธยม ชื่อทีม ๕ Daysteam ร.ร.มัธยมวิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี ชื่อเรื่อง My name is Nuclear    น.ส.ธิดา ต่ายใหญ่กรัด , น.ส.ปวีณา สักรินทร์ , นายธนากร กล่อมเมือง ชนะเลิศ
เงินรางวัล 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร 


ด้าน ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เผยว่า โครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจของประชาชนต่อพันธกิจของสถาบันฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืน


การจัดโครงการประกวดหนังสั้น 
TINT SHORT FILM PROJECT 
ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ครั้งนี้คาดหวังว่าประชาชนจะหันมาให้ความสนใจการศึกษาและพัฒนาการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แก่ประชาชน -ดร.หาญณรงค์ กล่าวปิดท้ายโครงการประกวดหนังสั้นฯ ดังกล่าว เปิดรับสมัคร 2 ประเภท ได้แก่ รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน

-รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร


-รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 3 รางวัล และรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) อายุ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 5 รางวัล


โดยโครงการประกวดหนังสั้นฯ ได้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณบัณฑิต ทองดี และ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)
• เรื่อง New Hope ทีม คน-ธรรม-หนัง
• เรื่อง ก็...มีดี ทีม ช้างป่าฟิล์ม
• เรื่อง My name is Nuclear ทีม ร.ร.มัธยมวิภาวดี
• เรื่อง Top’s secret ทีม หมีขาวฟิล์ม
• เรื่อง Rational of Paradox ทีม Revorin
• เรื่อง New is better ทีม ขายไตเรียน

รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)
• เรื่อง สายลับ ทีม ราหูฟิล์ม
• เรื่อง Better Life ทีม ชีพจรลงเฟรม
• เรื่อง บล็อกเกอร์ ทีม อิสระ TV
• เรื่อง ไกลตัวใกล้ใจ ทีม ครูนักเรียนลุ่มน้ำเงา
• เรื่อง แมลงเขมือบโลก ทีม โชกุบุดซึ โกโฮกาวากายาริ
• เรื่อง ค่ำคืนพิศวง ทีม ตามสั่ง Productionผลผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT
ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life”

-ระดับมัธยม ชื่อทีม ๕ Daysteam ร.ร.มัธยมวิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี ชื่อเรื่อง My name is Nuclear    น.ส.ธิดา ต่ายใหญ่กรัด , น.ส.ปวีณา สักรินทร์ , นายธนากร กล่อมเมือง ชนะเลิศ 
เงินรางวัล 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

-รางวัลประชาชนทั่วไป ได้แก่ ราหูฟิล์ม จากกรุงเทพฯ ชื่อเรื่อง สายลับ โดย นายณรงค์ เสประโคน นายโสภา เที่ยงเดช ชนะเลิศ  เงินรางวัล 100,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
       

ทั้งนี้ มีทีมผู้ที่เข้าร่วมประกวด กว่า 300 ทีม หลังจากที่ได้คัดเลือกผลงาน Plot หนังสั้นได้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 รุ่น รุ่นละ 6 ทีม รวมทั้งสิ้น 12 ทีม ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้นฯ จะได้โชว์ผลงานในงานพิธีประกาศผลและมอบรองวัล คาดว่าประชาชนจะหันมาให้ความสนใจการศึกษาและพัฒนาการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจข้อมูลด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tint.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น