เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

10 เมษายน 2562

บรรยากาศ วันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและพบปะให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒" เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณและเป็นภูมิปัญญาของสังคมไทย รวมทั้งมอบความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ก้ม กราบ กอด : สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง”โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวง พม. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรผู้สูงอายุ สื่อมวลชน และผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว

สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงดาวพระศุกร์โดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค วงดนตรีไทยโดยชมรมผู้สูงอายุบ้านบางแค การบรรเลงเพลงโดยวงคัทลียา รำวงระบำกันตรึม กิจกรรมชีวบำบัด พร้อมด้วย พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ พิธีมอบของของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนนักแสดง เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น