เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

24 เมษายน 2562

หัวใจในการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าฝ้ายทอมือ แบรนด์ "ยาโน" (Yano)วันนี้ Toptotravelvariety  มีโอกาสได้เดินชมงาน แสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Crenovative Origin’ ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรม (Innovation) และอัตลักษณ์อันโดดเด่น (Origin) ไว้ในผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทย

นายนครินทร์ ยาโน กลุ่มผู้แปรรูปเสื้อผ้า กระเป๋า และของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ แบรนด์ "ยาโน" (Yano) บอกเล่าสู่กันฟัง ถึงผลิตภัณฑ์ และประวัติความเป็นมา ว่า ในปีพ.ศ. 2547 นครินทร์ ยาโน ได้นำประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านออกแบบสิ่งทอ ตัดสินใจหันกลับสู่บ้านเกิดของตนเองเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงยั่งยืน โดยพบว่าการนำสิ่งที่ตนเองรักคือ การทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่นำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่น สอดแทรกงานศิลปหัตถกรรมเข้าไป เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี


 อีกทั้งได้กลับมาใช้เวลาใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัว ตลอดจนยังสามารถจัดจ้างสร้างรายได้ ทำประโยชน์ที่แบ่งคืนกลับสู่สมาชิกในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมสมาชิกซึ่งส่วนมากเป็นสตรีและเยาวชน จำนวน 15 คนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อ กลุ่มออกแบบตัดเย็บเคหะสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปท่ากว้าง ขึ้นในปีพ.ศ.2548 หลังจากนั้นได้นำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนและเข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับรางวัล OTOP DESIGNER AWARD 2005,2010 และมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 3-4 ดาว 


ในระหว่างปีพ.ศ.2549-2555, เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น OPOP ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีเดียวกัน ปัจจุบันนี้ทางกลุ่มฯได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 30 คนและมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, ของตกแต่งบ้านเคหะสิ่งทอ และของที่ระลึก และได้ริเริ่มทำกิจการนี้ภายใต้แบรนด์ ยาโน [YANO] YANO Handicraft 


#style2019 #stylebangkok2019 #bitec #yanohandicraft
ํนายนครินทร์ ยาโน กลุ่มผู้แปรรูปเสื้อผ้า กระเป๋า และของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ แบรนด์ "ยาโน" (Yano)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น